Kamen/Kalcifikat

Kamen/Kalcifikat

KALCIFIKAT iz Kamenolom Vojnovec, Radnik d.d. je prirodni kameni materijal i kao izvor kalcija koristi se za povećanje plodnosti kod kiselih tla.

PRIRODNI KAMENI MATERIJAL ZA NEUTRALIZACIJU KISELOSTI TLA

KALCIFIKAT je prirodni kameni materijal i kao izvor kalcija koristi se za povećanje plodnosti kod kiselih tla. Povećava prinos kultura, zadržava vlagu u tlu, povećava rahlost i smanjuje kiselost tla. Ekološki je prihvatljiv za konvencionalnu i organsku poljoprivredu.

PRIMJENA: kod ratarskih i povrtlarskih kultura, u vinogradarstvu i voćarstvu, na pašnjacima i livadama.

NAČIN PRIMJENE: ručno i strojno, odvojeno od unosa u tlo organskih i mineralnih gnojiva.

VRIJEME PRIMJENE: Prije primjene obvezno je izraditi analizu tla od ovlaštene institucije i savjetovati se sa stručnjacima, kako bi se odredila količina unosa kalcija i vrijeme unosa, zavisno od kulture.

UVJETI PRODAJE:

1. Cijene su FCO Kamenolom Vojnovec, osim Kalcifikata u vreći FCO Križevci, utovareno u vozilo kupca.
2. Proizvodi su atestirani sukladno zakonu na materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji.
3. Kalcifikat je ispitan prema normi HRN-ISO 7851 i razvrstan kao anorganski poboljšivač tla.
4. U slučaju većih količina cijene se posebno ugovaraju.
5. Za sve ostalo primjenjuju se Opći uvjeti prodaje.

Red. br.NAZIV PROIZVODAJed. mj.ZAPREMINSKA
   TEŽINA (cca t/m3)
1Agregat 0 - 4 mmt1,50
2Agregat 4 - 8 mmt1,40
3Agregat 8 - 16 mmt1,40
4Agregat 16 - 32 mmt1,40
5Agregat 32 - 60 mmt1,46
6Agregat 4 - 32 mmt1,40
7Mješavina 0 - 8 mmt1,50
8Mješavina 0 - 16 mmt1,50
9Mješavina 0 - 32 mmt1,50
10Mješavina 0 - 32 mm II Klasat1,51
11Mješavina 0 - 60 mmt1,50
12Mješavina 0 - 60 mm II klasat1,50
13Tucanik 80 - 140 mmt1,45
14Lomljeni kamen 120 - 140 mmt1,45
15Rovni kamen plavi 0-400 mmt1,50
16Rovni kamen bijeli 0-400 mmt1,50
17Mješavina 0-67 mm II klasat1,62

PREPORUČENE KOLIČINE (zavisno od vrste kulture i analize tla): 

PJESKOVITO TLOILOVASTO TLOGLINOVITO TLO
Jako kiselo tlo (pH<4,5)3-6 tona/ha6-11 tona/ha11-17 tona/ha
Kiselo tlo (pH 4,5-5,5)2-4 tona/ha4-7 tona/ha7-11 tona/ha

OPCIJE PAKIRANJA

Red. br.NAZIV PROIZVODA
1.Kalcifikat 0-2 mm (vreća 25 kg)
2.Kalcifikat 0-2 mm (vreća 800 kg)
3.Kalcifikat 0-2 mm – rinfuza
KAMENOLOM
Adresa:Vojnovec bb, 48269 Kalnik
Voditelj:Renato Nemec
Mobitel:098/359-872
Telefon:(048)/716-492
Fax:(048)/716-492
E-mail:renato.nemec@radnik.hr
KAMENOLOM VOJNOVEC
Operater:Đurđa Jačmenjak
Mobitel:099/3132-325
Telefon:(048)/855-341
Fax:(048)/855-341
KOMERCIJALA
Prodaja:Dean Guček
Mobitel:099/2117-529
Telefon:(048)/279-349
Fax:(048)/279-355
E-mail:dean.gucek@radnik.hr