Kvaliteta plina

Kvaliteta plina

Opći uvjeti opskrbe plinom – Prilog 2. (NN br. 158/13) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina.

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa i temperatura 288,15 K (15°C).

Standardna kvaliteta plina (Opći uvjeti opskrbe plinom - Prilog 2; NN 158/13)   
A. Kemijski sastav (mol%):   
Metan (CH4)minimalno85%
Etan (C2H6)maksimalno7%
Propan (C3H8) i viši ugljikovodicimaksimalno6%
Dušik (N2)maksimalno3%
Ugljični dioksid (CO2)maksimalno2,5%
Kisik (O2)maksimalno0,001%
B. Sadržaj sumpora, mg/m3:   
Sumpor ukupni (S)maksimalno30mg/m3
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS)maksimalno5mg/m3
Merkaptani (RSH)maksimalno6mg/m3
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3   
minimalno10,28kWh/m3 
maksimalno12,75kWh/m3 
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3   
minimalno9,25kWh/m3 
maksimalno11,47kWh/m3 
E. Gornji Wobbe - indeks Wg, kWh/m3   
minimalno12,75kWh/m3 
maksimalno15,81kWh/m3 
F. Donji Wobbe - indeks Wd, kWh/m3   
minimalno11,48kWh/m3 
maksimalno14,23kWh/m3 
G. Relativna gustoća d   
minimalno0,56  
maksimalno0,70  
H. Točka rosišta °C (pri tlaku od 70 bar)   
vode-8°C 
ugljikovodika-2°C 
I. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu  

Mjerenje kvalitete plina vrši operater transportnog sustava Plinacro d.o.o. svakih 15 dana. Kao rezultat mjerenja dobiva se donja ogrijevna vrijednost plina izražena u MJ/m3. Da bi se pretvorilo donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 potrebno ju je podijeliti sa 3,6 i rezultat zaokružiti na 4 decimale.

Mi, kao distributer na osnovu 2 polumjesečna mjerenja kvalitete plina i zaprimljenih količina plina na kraju mjeseca računamo kao ponderiranu sredinu donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 koja se koristi pri obračunu količina plina u kWh za taj mjesec.

Donje ogrijevne vrijednosti plina za tekuću godinu po MRS-evima

MRS Križevci

Mjesec Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3]Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3]Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj34,57534,6579,657,141
Veljača34,97734,1789,502,766
Ožujak33,95833,9669,461,842
Travanj33,98533,9669,422,096
Svibanj33,98033,8999,432,776
Lipanj33,93533,9189,423,259
Srpanj 33,829 33,792 9,410867
Kolovoz34,02234,3979,545,256
Rujan34,21834,854 9,773257
Listopad   
Studeni   
Prosinac  

MRS Sveti Ivan Žabno

MjesecDonja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3]Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3]Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj34,57534,6579,656,078
Veljača34,97734,1789,502,631
Ožujak33,95833,9669,462,483
Travanj33,98533,9669,421,833
Svibanj33,98033,8999,432,411
Lipanj33,93533,9189,423,716
Srpanj 33,829 33,792 9,413965
Kolovoz 33,02233,397 9,541283
Rujan 34,21834,854 9,790376
Listopad   
Studeni   
Prosinac  

Detaljna izvješća o kvaliteti plina koja se odnose na sve potrošače na našem distribucijskom području možete naći na stranicama Plinacro-a d.o.o. na sljedećem linku.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O KVALITETI OPSKRBE PLINOM

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2019.

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2018.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O KVALITETI PLINA

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2019.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2018.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2017.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2016.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2015.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2014.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2013.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2012.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2011.