Reference

Reference

GRAĐEVINE U ZEMLJI

 • Poljoprivredne i industrijske građevine

  Naziv građevine i mjestoGod. - rad
    
  1948. - 1960. 
    
  Tvornica vapna Vratno (nedovršena), Kalnik1948. / g
    
  Građevine u poljoprivrednom tehnikumu, Križevci1950. / c
    
  JAVOR, proizvodna hala, Grdenićeva ul., Križevci1956. / c
    
  Centar za umjetno osjemenjivanje, staje za rasplodne bikove, Križevci1957. / c
    
  PK , svinjogojska farma, Križevci1959. / c
    
  Više građevina vojnih namjena1960./89. / c
    
  1961. - 1970. 
    
  ČELIK, kompleks tvornice Križevci, trobrodna lučna hala, skladišta itd.1962. / c
    
  Trafostanica 35/10 kV, Vrbovec1963. / go
    
  ČELIK, upravna zgrade tvornice, Križevci1964. / c
    
  Skladište voća i povrća, Križevci1964. / c
    
  Trafostanica 35/10 kV, Štefanje1965. / c
    
  MLINAR, kompleks industrijske pekare, Zagreb1966. / c
    
  Trafostanica 35/10 kV, Koprivnica1967. / go
    
  Trafostanica 35/10 kV, Križevci1967. / c
    
  Trafostanica, Bjelovar1968. / go
    
  MIK Križevci, hladnjača mesne industrije, Križevci1968. / c+i
    
  RADNIK, mikroplinara (rezervoari 55 m3, isparivačka stanica), Križevci1968. / gm
    
  RADNIK, kompleks Ciglane sa sušarama, Križevci1969. / c
    
  Trafostanica Bjelovar, 30/10 kV, Bjelovar1969. / c
    
  PRIGORKA, ciglana (rotaciona peć), Sesvete1969. / g
    
  MLINAR, sušara i silosi za žito, Križevci1969. / c
    
  ČELIK, hala stolarskih radova, Križevci1970. / c
    
  1971. - 1980. 
    
  Ciglana Podrute, Podrute1971. / c
    
  ČAZMATRANS, pogon i radione, Križevci1971. / c
    
  ČELIK, konstrukcioni biro i restoran, Križevci1971. / c
    
  Centar za deferiraciju, Virovitica1971. / c
    
  RADNIK, tvornica polimramornih ploča, Vojakovački Kloštar1971. / c
    
  Centar za reprodukciju,veter. amb., rekonstruk. i nova izgradnja, Križevci I f.1973. / c
    
  ČELIK, kompleks tvornice, centralna proizvodna hala, Križevci                1974. / c
    
  DERBY, tvornica obuće, Križevci1974. / c
    
  JAVOR, kompleks tvornice namještaja, Križevci1975. / c
    
  ČELIK, institut za transport, Križevci1975. / c
    
  Centar za umjetno osjemenjivanje, nerastarnici, Potočka ulica, Križevci1975. / c
    
  MLINAR, kompleks industrijske pekare, Križevci1977. / c
    
  INA NAFTAPLIN, kompleks Centralne plinske stanice CPS Molve I,   Molve1977. / go
    
  ŽTP (HŽ), hala i plato, Koprivnica1977. / c
    
  RADNIK, skladište i punionica plinskih boca, Plinara, Križevci1978. / gm
    
  INA, Mikrotoplana, Zagreb1978. / c
    
  ČELIK, pogon viličara i ličiona, Gornja Rijeka1979. / c
    
  ČELIK, hala za rezanje i krojenje lima, Križevci1979. / c
    
  Trafostanica 110/35/10 kV, Jarun, Zagreb1980. / c
    
  1981. - 1990. 
    
  PLASTOR, industrijski kompleks za obradu plastike, Križevci1981. / c
    
  ČELIK, ulazna porta i proširenje konstrukcionog biroa, Križevci1981. / c
    
  TISKARA, proizvodna hala, Križevci1981. / c
    
  INA NAFTAPLIN, mikroplinara, Prečko, Zagreb1981. / c
    
  Trafostanica 110/35/10 kV, Križevci1981. / c
    
  RADNIK, hala armiračnice, Križevci1981. / c
    
  RADNIK, hala zanatskog pogona, Križevci1981. / c
    
  INA NAFTAPLIN, MRS (mjerno redukciona stanica), Zabok1981. / c
    
  INA NAFTAPLIN, MRS, Novi Marof1981. / c
    
  INA PLIN, punionica plina, Radnička cesta, Zagreb1981. / c
    
  INA NAFTAPLIN, MRS, Požega1982. / c
    
  INA NAFTAPLIN, MRS, Kumrovec1982. / c
    
  INA NAFTAPLIN, MRS, Konjščina1982. / c
    
  METALAC, proizvodna hala, Ivanec1982. / c
    
  ČELIK, hala lakirnice u tvorničkom kompleksu, Križevci1982. / c
    
  PPK ZAGREB, hladnjača za voće i povrće, Opuzen1982. / c+i
    
  RADNIK, betonare i laboratorij za ispitivanje betona, Križevci1982. / c
    
  ČELIK, vulkanizerska radionica, Križevci1983. / c
    
  RADNIK, upravna i pogonska zgrada Distribucije plina, Križevci1983. / r
    
  Adaptacija staja za goveda i konje, Hrsovo1983. / c
    
  RADNIK, mehanička radionica, Križevci1983. / c
    
  KRIŽEVČANKA, kompleks farme za tov junadi, kap. 5.650 grla, Trema1983. / c
    
  RADNIK, nastamba za djelatnike, Križevci1983. / c
    
  INA NAFTAPLIN, MRS, Straža1983. / c
    
  PPK ZAGREB, hladnjača za voće i povrće, Kupinečki Kraljevac1984. / c+i
    
  PIK Vrbovec, hladnjača mesne industrije I., Vrbovec1984. / c+i
    
  Tvornica odašiljača (RIZ), proizvodna hala, Božidarevićeva ul., Zagreb1985. / c
    
  PPK ZAGREB, hladnjača za voće i povrće, Ogulin1985. / c+i
    
  PIK VRBOVEC, hladnjača mesne industrije II., Vrbovec1985. / c+i
    
  INA NAFTAPLIN, MRS, Oroslavje1985. / gm
    
  INA NAFTAPLIN, MRS, Tuheljske Toplice1985. / c
    
  ČELIK, servisna radionica, Križevci1985. / c
    
  INA NAFTAPLIN, pogonska zgrada Mišulinovac, Bjelovar1985. / c
    
  CHROMOS, bazeni i hale kemijske industrije, Zagreb1985. / c
    
  ALMERIA, tvornica kože, Sesv. Kraljevac, I faza, proizvodna hala i uprava1985. / c
    
  PPK ZAGREB, hladnjača za voće i povrće, Bjelovar1986. / c+i
    
  INA NAFTAPLIN, CPS, Hampovica, Bjelovar1986. / c
    
  Krovište na centru za umjetno osjemenjivanje u Križevcima1986. / c
    
  MLINAR Zagreb, radovi na kompleksu pekare - dogradnja1986. / g
    
  ZAGREB, Tvornica dječje obuće, Sv.Ivan Žabno1986. / c
    
  ALMERIA, tvornica kože, Sesvetski Kraljevac, II faza, proizvodna hala1986. / c
    
  KRIŽEVČANKA, hladnjača mesne industrije, Križevci1986. / c+i
    
  Skladište pića, Labin1986. / c
    
  Vodosprema, Crikvenica1987. / o,z,b
    
  RADNIK, postrojenja kamenoloma, Vojnovec1987. / c
    
  RADNIK, punionica cementa s uvrećavanjem, Križevci1987. / c
    
  INA NAFTAPLIN, kompleks CPS MOLVE II, Molve1987. / go
    
  Specijalne građevine za ispitivanje u Brodarskom Institutu, Zagreb1988. / c
    
  INA NAFTAPLIN, Mikroplinara, Prečko1988. / go
    
  INA NAFTAPLIN, CPS, Gola1988. / c
    
  INA NAFTAPLIN, CPS, Hampovica1988. / c
    
  INA NAFTAPLIN, MRS, Klanjec1988. / c
    
  KRIŽEVČANKA, klaonica mesne industrije, Križevci1988. / c+i
    
  INA ,NAFTAPLIN, rekonstrukcija upravne zgrade , Bjelovar1988. / r
    
  INA NAFTAPLIN, MRS, Slavonski Brod1989. / c
    
  INA OKI, hala i postrojenje, Žitnjak, Zagreb1989. / c
    
  INA NAFTAPLIN MRS Varaždin II, Varaždin1989. / c
    
  Centar za zaštitu od požara, Križevci1989. / g
    
  RADNIK, kompleks Ciglane+ tunelska peć, Križevci1989. / c
    
  ZELINKA, tvornica odjeće, Križevci1989. / c
    
  INA NAFTAPLIN, MRS, Bedekovčina1989. / c
    
  JAVOR, sušara za drvo, Križevci1989. / c
    
  JAVOR, dogradnja proizvodne hale, Križevci1989. / c
    
  EL-TE , (elektroindustrija), proizvodna hala, Križevci1990. / c
    
  FIDOS , (metalna industrija), proizvodna hala, Križevci1990. / c
    
  MLINAR, Industrijska pekara, dogradnja, Zagreb1990. / c
    
  ČELIK, hala pjeskarnice, Križevci1990. / c
    
  1991. - 2000. 
    
  ARENA, pilana i tvornica parketa, Vojakovački Kloštar, Križevci1991. / go
    
  PSC (prodajni centar), hala, Križevci1992. / c
    
  KUŠEC, benzinska postaja, Križevci1993. / c
    
  P.C. FERENČAK, skladište, Križevci1993. / g
    
  INA NAFTAPLIN, MRS, Ladinec1993. / gm
    
  APATOVAČKA KISELICA, objekti punionice mineralne vode, Apatovac1993. / go
    
  PS Šoderica kod Koprivnice1993. / c
    
  RADNIK , glavno skladište i učenički praktikum, Križevci1993. / c,r
    
  HAK, Auto-moto klub, Križevci,1993. / go
    
  KTC, sanacija krovišta, Križevci1993. / go
    
  RADNIK, Ciglana, adaptacija, Križevci1993. / c
    
  RADNIK, Betonara i zanatski pogon- rekonstrukcije, Križevci1993. / c
    
  Centar za reprodukciju domaćih životinja I. f., Križevačka Poljana, Križevci1993. / go
    
  PIK VRBOVEC, Centar za razvoj i procesnu kontrolu, Vrbovec1994. / g
    
  AMMI, tvornica drvne industrije, Dropkovec, Križevci1994. / c
    
  ARENA, tvornica parketa, Vojakovački Kloštar, Križevci1994. / c
    
  VELTOM, distributivno skladište, Križevci1994. / c
    
  KOVAČEVIĆ, skladišna hala, Križevci1994. / g
    
  DUŠAK, proizvodna hala, Križevci1994. / go
    
  FIDOS, (metalna industrija), upravna zgrada1994. / c
    
  HRTV, hala, Zagreb1995. / go
    
  RADNIK - INA NAFTAPLIN, auto punionica plina, Križevci1996. / gm
    
  INA NAFTAPLIN, MRS, Sveti Ivan Žabno1997. / gm
    
  HEP, trafostanica 110/35/10 kV, Ludbreg1998. / c
    
  Tvornica za preradu žitarica, Lupoglav1998. / c
    
  Staje i hale, kompleksa u Štakorovcu1998. / go
    
  Tvornica METALAC u Ivancu1998. / c
    
  Trafostanica 110/35/10 kV, Ludbreg1998. / c
    
  PODRAVKA, tvornica VEGETE, Koprivnica1998. / c
    
  2001. - 2010. 
    
  AMD Križevci, sjedište društva i automehaničarska radionica, Križevci2004. / c
    
  BELUPO, kontrola i osiguranje kakvoće,centralni laboratorij, Koprivnica2005. / c
    
  Tvornica „Gornjih dijelova obuće" (1000 m2), Križevci2006. / c
    
  Tvornica dječje hrane „Podravka" (10900 m2), Koprivnica2007. / c
    
  Regalno skladište sa hladnjačama (4500 m2), Dugopolje2008. / c
    
  Izgradnja silosa za cement 20.000t, Našice2008. / c
    
  AB baterije silosa cementa, Našice2009. / c
    
  Izgradnja silosa za žito 10.000t, Platičevo, Srbija2009. / c
    
  2010. - 2015. 
    
  Izgradnja silosa klinkera 70.000 t, Kakanj, BIH2010. / c
    
  Distributivni centar za voće i povrće, Velika Gorica2012. / c
    
  Adaptacija pogona čajeva Franck, Zagreb2015 / r
    
  Zgrada kvalitete - temeljna konstrukcija, Pliva, Savski Marof (1350 m2)2015 / c
    
  Dogradnja API pogona SM2, Pliva, Savski Marof (10460 m2)2015 / c
   
 • Stambene građevine

  Naziv građevine i mjestoGod. - rad
    
  1948. - 1960. 
    
  Izgradnja većeg broja ( ca 80) priv. obiteljskih kuća ROH-BAU i sl., Križevci1948./98. / c
    
  Stambena zgrada u Preradovićevoj 9, Križevci1952. / c
    
  Stambena zgrada i radiona stolarije Martinčić, Križevci1952. / o,z,b
    
  Stambena zgrada, Svetokriška ul. 5, Križevci1957. / c
    
  MLINAR, stambena zgrada (ul. branitelja Hrvatske 3), Križevci1958. / c
    
  MLINAR, stambena zgrada, (ul.branitelja Hrvatske 5), Križevci1959. / c
    
  Stambena zgrada, Tomislavova ul. 7, Križevci1959. / c
    
  Stambena zgrada, Tomislavova ul. 5, Križevci1959. / c
    
  Stambena zgrada, Tomislavova ul. 17, Križevci1960. / c
    
  1961. - 1970. 
    
  Stambeno-poslovna zgrada, Baltićeva 4, Križevci1961. / c
    
  Stambena zgrada P1, Tomislavova ul. 11, Križevci1962. / c
    
  Stambena zgrada, Koprivnica1963. / c
    
  Radovi na izgradnji potresom srušenog SKOPLJA (više stamb. zgrada)1963. / g
    
  Stambena zgrada, NEBODER, Zrinskog 2/1, Križevci1964. / c
    
  Stambene zgrade, Pazin1964. / g
    
  ČELIK, stambena zgrada ul. I.Z.Dijankovečkog, Križevci1965. / c
    
  Stambena zgrada, Tomislavova ul. 32, Križevci1965. / c
    
  Stambena zgrada, Tomislavova ul. 33, Križevci1966. / c
    
  Stambena zgrada, Tomislavova ul. 3, Križevci1967. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada (robna kuća), Čazma1967. / c
    
  Stambena zgrada, Štefanje1967. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada, ANEX, Tomislavova 1, Križevci1967. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada, KUBUS, Tomislavova 1, Križevci1967. / c
    
  Stambena zgrada K-1,M.Gupca 28, Križevci1967. / c+i
    
  Stambeni niz (4 ), Ratarna 5, Križevci1967. / c+i
    
  Adaptacija stambene vile u 3 stana za Poljoprivrednu školu Križevci1967. / go
    
  Stambena zgrada (u kompleksu) kod autob. i želj. kolodvora, Koprivnica1968. / c
    
  Stambena zgrada za umirovljenike, J.Buturca 3, Križevci1968. / c
    
  Stambena zgrada P+10 , Božidarevićeva 9, Zagreb1968. / c
    
  1971. - 1980. 
    
  Obiteljska kuća Kuzel, Njivice, Krk1971. / c
    
  Stambena zgrada S-20, Tomislavova ul. 5, Križevci1972. / c
    
  Stambena zgrada P+10, Božidarevićeva 7, Zagreb1973. / c
    
  Stambena zgrada, S-30, S.Rubido 1, Križevci1973. / c
    
  Stambena zgrada, Sesvete1973. / c
    
  Stambena zgrada, S-30/1, S.Rubido 3, Križevci1975. / c
    
  Stambena zgrada za umirovljenike,J.Buturca 1, Križevci1975. / c
    
  Stambena zgrada, BU-8,   Radićeva ul.1, Križevci1975. / c
    
  Stambena zgrada, BU-8a, Radićeva ul.5, Križevci1975. / c
    
  Stambena zgrada, BU-8/1, Radićeva ul.3, Križevci1975. / c
    
  Stambena zgrada, RA-1,   Radićeva ul.7, Križevci1976. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada MG 4-6, M.Gupca 32, Križevci1978. / c+i
    
  Stambena zgrada u Petrovoj ul .16, Zagreb1978. / c
    
  1981. - 1990. 
    
  Stambeno naselje obitelj. kuća, K. Heruca, A.Mihanovića, 50 kuća, Križevci1981. / c+i
    
  Stambena zgrada u Mandrovićevoj ul, Zagreb1981. / c
    
  Nadogradnja stambenog potkrovlja zgrade S-30, S.Rubido 1, Križevci1981. / c+i
    
  Stambeno naselje, kuće u nizu u Zaprešiću1982. / c
    
  Nadogradnja stambenog potkrovlja zgrade S-30/1, S.Rubido 3, Križevci1982. / c+i
    
  Stambena zgrada u Hercegovačkoj ul., Zagreb1982. / c
    
  Nadogradnja stambenog potkrovlja zgrade P-1,Tomislavova 11, Križevci1982. / c+i
    
  Stambena zgrada Opatovina 45, Zagreb1983. / c
    
  Stambena zgrada u Krajiškoj ul., Zagreb1983. / c
    
  Stambena zgrada u S.Radića 19, Križevci1983. / c
    
  Stambene obiteljske kuće u nizu, S.Radića 23-29 (4), Križevci1984. / go
    
  Stambena zgrada MG 7-9, M.Gupca 34, Križevci1984. / c+i
    
  Stambeno-poslovna zgrada I.Z.Dijankovečkog 4, Križevci1984. / c+i
    
  Stambeno-poslovna zgrada Baltićeva 1, Križevci1984. / c+i
    
  Stambena zgrada P+11, Sigečica, Zagreb1984. / c
    
  Stambeni kompleks V1-V2, Vrhovac, Zatišje, Zagreb1984. / c
    
  Stambena zgrada u Ožegovićevoj ul., Zagreb1985. / c
    
  Stambeno naselje KIJAC za DINU, Omišalj, Krk1986./ g
    
  Stambeno-poslovna zgrada Baltićeva ul. 2, Križevci1986. / c+i
    
  Stambena zgrada u Vodovodnoj ul., Zagreb1986. / c
    
  Garaže uz stambeni kompleks Vrhovac - Zatišje, Zagreb1987. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada P+9, TIPOGRAF, Rijeka1987. / g
    
  Stambeno-poslovna zgrada D+E/III, P+10 , P.Miškine 98, Zagreb1987. / c
    
  Stambena zgrada u Slovenskoj 12, Zagreb1987. / c
    
  Krovište na stambenoj zgradi RA-1, Radićeva ul. 7, Križevci1987. / c
    
  Krovište, fasada na stambenoj zgradi u Svetokriškoj ul. 5, Križevci1987. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada Ilica 200 A, Zagreb1988. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada Sv. Duh, P+4+p, Zagreb1988. / c
    
  Stambena zgrada Borovje 45, Zagreb1988. / c
    
  Stambene zgrade u naselju HRUSTA, Crikvenica1988. / o+g
    
  AERODROM Zagreb, adaptacija (&MEDVEŠČAK), Velika Gorica1988. / g
    
  Stambeno-posl. građevina (&MEDVEŠČAK), Sisak1988. / g
    
  CHROMOS, upravna zgrada (&MEDVEŠČAK), Zagreb1988. / g
    
  MALEŠNICA KC-2, stambena zgrada (&MEDVEŠČAK), Zagreb1988. / g
    
  SREDIŠĆE, stambena zgrada, Zagreb1988. / g
    
  Stambena višekatnica Borovje, Zagreb1989. / c
    
  Stambena zgrada Metalčeva, Zagreb1989. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada MG 10 B, P. Zrinskog, Križevci1990. / c
    
  Stambena zgrada Centar I - jug, Križevci1990. / c
    
  1991. - 2000. 
    
  Stambeno-poslovna zgrada Z-1 A i B, P+4, Sv.Duh, Zagreb1991. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada R.Končara 19, (&GRAMOS), Zagreb1992. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada Gorjanska 17, (&GRAMOS), Zagreb1992. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada Z-2, A i B, P+4, Sv.Duh, Zagreb1992. / c
    
  Obiteljska zgrada JELAŠ, Zagreb1993. / go
    
  Stambena zgrada MG-10 B, Križevci1993. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada Z-3, P+4, Sv. Duh 141, Zagreb1993. / c
    
  Stambena zgrada u Bribirskoj ul. 16, Zagreb1994. / c
    
  Stambena zgrada u Bukovačkoj ul. 149, Zagreb1995. / c
    
  Stambene zgrade Mali Maj i Podupci, Poreč1995. / c
    
  Stambena zgrada Vrbik 5 (XI), Zagreb1996. / c
    
  Izgradnja za obnovu Petrinje (100 obiteljskih kuća), Petrinja1996. / g
    
  Izgradnja za obnovu Gline (više zgrada), Glina1996. / g
    
  Stambeno-poslovna zgrada, Sv. Duh 5, Zagreb1996. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada, Nova cesta 134, Zagreb1997. / c
    
  Nadogradnja potkrovnih stanova na zgradi BU-8/1, S.Radića 3, Križevci1997. / c
    
  Obnova nebodera S/12, Borovo Naselje, Vukovar1998. / c
    
  Stambena zgrada P.Zrinskog 8A, Križevci1998. / c
    
  Stambena zgrada Lenišće (&SEGRAD), Koprivnica1999. / o+g
    
  2001. - 2010. 
    
  Stambeno-poslovna zgrada Tomislavova ul. 20-24, (2947 m2), Križevci2001. / c+i
    
  Stambeno-poslovna zgrada Škurinje 1, (1538 m2), Rijeka2002. / c
    
  Villa ESTER (725 m2), Lovran2003. / c
    
  Stambena zgrada Srdoči 2P i 4P (2798 m2 + 2894 m2), Rijeka2004. / c
    
  Poticajna stamb. izgradnja, Špansko-Oranice, 2B-4, (38 st.+10 lok.), Zagreb2005. / c
    
  Poticajna stamb. izgradnja (POS), (36 stanova), Vrbnik, Krk2005. / c
    
  Stambena zgrada, Jurjevska ulica 44 (492 m2), Zagreb2007. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada „Poreč" (2670 m2), Poreč2007. / c
    
  Stambeno-poslovna zgrada „Trg B. Jelačića" (1431 m2), Križevci2007. / c
    
  Stambena zgrada „Vidikovac" (2182 m2), Pula2008. / c
    
  Stambena zgrada „Veruda" (2550 m2), Pula2008. / c
    
  Poticajna stamb. izgradnja, Špansko-Oranice, 1.7 (10684 m2), Zagreb2008. / c
    
  Višestambena građevina na lokaciji u Cresu (3755 m2), Cres2009. / c
    
  2010. -2015. 
    
  Stambeno poslovna zgrada, Ogulin2010./ c
    
  Višestambene građevine „A" i B" u Puli (4330 m2)2013./ c
    
  Višestambena zgrada (810 m2) predjel Kalvarija, Mali Lošinj2014/ c
    
  Višestambena zgrada Hsotv breg, 95 stanova (7510 m2) Rijeka204 / c
    
  Višestambena zgrada 65 stanova (1970 m2), Korenica2015 / c
   
 • Javne i poslovne građevine

  Naziv građevine i mjestoGod. - rad
    
  1948. - 1960. 
    
  Policijska uprava, Grdenićeva ul., Križevci1948. / c
    
  Dvorišna zgrada Općine, Križevci1950. / c
    
  Vatrogasni društveni dom, Ul. Račkoga, Križevci1950. / c
    
  Izgradnja gradskih bazena (dječjeg i olimpijskog), Križevci1952. / c
    
  Dom zdravlja, Križevci1956. / c
    
  Kino KALNIK, Križevci1958. / go
    
  1961. - 1970. 
    
  Poljoprivredna stanica, Baltićeva ul., Križevci1961. / c
    
  Nadogradnja zgrade bivšeg kotarskog suda, Križevci1961. / c
    
  Zgrada Općine, Koprivnica1963. / r
    
  Rekonstrukcija željezničke stanice, Mučna Reka1964. / c
    
  Robno-stambena zgrada, Općina Vrbovec, Vrbovec1965. / c
    
  Upravna zgrada pošte HPT, Križevci1965. / c
    
  Upravna zgrada ELEKTRE, Križevci1964. / c
    
  Robna kuća, Križevci1966. / c
    
  Uređenje tornja manastira, Lepavina1966. / go,r
    
  Gradnja garaža i prostora Šumarije, Lepavina1966. / c
    
  Dom zdravlja, Vrbovec1967. / c
    
  Policijska uprava, Čazma1967. / c
    
  Rekonstrukcija gradskih bazena i izgradnja filterske zgrade, Križevci1968. / c
    
  Dom šumskoga gospodarstva, Koprivnica1969. / c
    
  Sportsko-rekreacioni centar - stadion, Križevci1970. / c
    
  1971. - 1980. 
    
  Robna kuća, Novi Marof1972. / g
    
  Sklonište ABC namjene, Križevci1973. / c
    
  Autobusni kolodvor ČAZMATRANS, Križevci1973. / c
    
  Adaptacija zgrade i izgradnja trezora FINA (SDK), Križevci1973. / c
    
  Rekonstrukcija barokne zgrade Gradske uprave, Križevci1975. / c
    
  Rekonstrukcija barokne palače Erdödy (Glazbena škola), Varaždin1975. / r
    
  Sklonište i prostor MUP-a, Križevci1976. / c
    
  Nadogradnja aneksa ELEKTRE, Križevci1977. / c
    
  Zgrada policije, Zelina1978. / c
    
  Nadogradnja Geološkog Instituta, Zagreb1978. / c
    
  Vatrogasna ispostava Jankomir, Zagreb1979. / c
    
  1981. - 1990. 
    
  Upravna zgrada Privredne banke kod Kosog tornja, (&GORTAN), Rijeka1981. / c
    
  HPT,dogradnja pošte, Križevci1982. / c
    
  Adaptacija Doma omladine, Križevci1983. / c
    
  Upravna zgrada Privredne banke u Križevcima1983. / c+i
    
  Općina Križevci, adaptacija zgrade i interijera, Križevci1983. / c
    
  Pregradnja i adaptacija gr. Sabornice iz XVIII.st. u galeriju, Križevci1983. / r
    
  Adaptacija Hrvatskog doma, Križevci1984. / c
    
  INA Bjelovar, rekonstrukcija upravne zgrade, Bjelovar1987. / go,r
    
  INA NAFTAPLIN, rušenje zgrade "Stari kotar", Đurđevac1987. / go
    
  ORA SAVA, centralna kuhinja i restoran, Zagreb1987. / c
    
  CROATIA,nova poslovna zgrada osiguravajućeg društva, Križevci1988. / c
    
  Centar za zaštitu od požara, Križevci1989. / g
    
  Poslovne zgrade M.Gupca (3 zgrade), Križevci1990. / c
    
  1991. - 2000. 
    
  Dogradnja Instituta za medicinska istraživanja, Zagreb1992. / c
    
  Poslovni kompleks P.Zrinskog, Križevci1992. / c
    
  Hala za tenis, Majurec, Križevci1993. / go
    
  HAK, Križevci, radovi za auto-moto društvo, Križevci1993. / c
    
  Zatvoreni bazen dvorca Klokovec, Krapinske Toplice (gen. Čermak)1993. / go
    
  Policijska postaja, Šoderica, Koprivnica1993. / c
    
  Granični prijelaz, Dubrava Križovljanska1995. / c
    
  Policijska uprava Koprivničko-križevačke Županije, Koprivnica1996. / c
    
  Zgrada krim. policije u Kustošiji, Zagreb1996. / o+g
    
  RADNIK, rekonstrukcija i nadogradnja upravne zgrade, Križevci1997. / c
    
  Gradski stadion u Koprivnici, I. i II. faza, tribine za 3500 gledat., Koprivnica1997. / c
    
  Adaptacija barokne crkve Sv.Roka, Križevci1997. / c
    
  Sanacija i izolacije temelja crkve grkokatoličke nadbiskupije, Križevci1997. / g
    
  Policijska postaja Nehajska ul, Trešnjevka, Zagreb1998. / c
    
  Adaptacija crkve Sv Križa, Križevci1998. / c
    
  Dogradnja Medicinskog instituta u Zagrebu1999. / c
    
  Fasade gradskog Poglavarstva (županijska zgrada), Križevci1999. / c
    
  Obnova fasada zgrada u vlasništvu Grada, Nemčićev trg 7 i 8, Križevci2000. / c
    
  2001. - 2010. 
    
  Aukcijska dvorana (1000 m2), Gudovac, Bjelovar2002. / c
    
  Centar invalidnih osoba Braščine (2710 m2), Rijeka2002. / c
    
  Dom umirovljenika II faza, (4600 m2), Koprivnica2003. / c
    
  Dogradnja Doma zdravlja I. faza (hitna služba, 760 m2), Križevci2004. / c
    
  Dogradnja Doma zdravlja II. faza (& ELEKTROMETAL Bjelovar), Križevci2005. / g
    
  Fasada crkve Sv. Ane (786 m2), Križevci2007. / r
    
  Trgovački centar „Mali Lošinj" (3800 m2), Mali Lošinj2007. / g
    
  Gradska tržnica „Čazma" (857 m2), Čazma2008. / c
    
  Trgovački centar Mercator, Križevci2008. / g
    
  Dogradnja Opće bolnice Virovitica (8260 m2)2010. / c
    
  2010. - 2015. 
    
  Pekara i slastičarnica, M. Lošinj2010. / c
    
  Dom zdravlja, Matulji2011. / c
    
  Objekt A-Bolnica, Pula2011. / r
    
  Igraonica, M. Lošinj2011. / c
    
  H.G.K., Koprivnica2011. / c
    
  Rekonstrukcija učeničkog doma - prenamjena u dom za starije i nemoćne, Ivanić Grad2012. / r
    
  Gradska knjižnica Križevci (1600 m2)2015 / r
    
  Rekonstrukcija i dogradnja Thassotherapije (2000 m2), Crikvenica2015 / r
    
  Rekonstrukcija Palače Kvarner u muzej Apoksiomena, (1250m2),Mali Lošinj2015 / r
   
 • Škole, sportske dvorane i vrtići

  Naziv građevine i mjestoGod. - rad
    
  1948. - 1970. 
    
  Nadogradnja II. kata škole, (O. Š. Lj. Modeca), Račkoga 3, Križevci1948. / c
    
  Osnovna škola, Sv.Petar Orehovec1961. / c
    
  Visoka i srednja poljoprivredna škola, Križevci1962. / c
    
  Osnovna škola, Vojakovec1963. / c
    
  Osnovna škola, Štefanje1964. / c
    
  Osnovna škola, Ivanjska1966. / c
    
  Objekat Praktikuma i laboratorija uz Visoku i srednju polj. školu, Križevci1968. / c
    
  Viša poljoprivredna škola, strojarska radionica, Križevci1970. / c
    
  1971. - 1980. 
    
  Osnovna škola, Kalnik1972. / c
    
  Srednjoški centar, Gimnazija i Industrijska škola s kotlovnicom, Križevci1974. / c
    
  Osnovna škola, Sv.Ivan Žabno1976. / c
    
  Dječji vrtić, Križevci1976. / c
    
  1981. - 1990. 
    
  Nadogradnja visoke i srednje polj. škole, Križevci1983. / c
    
  Rekonstrukcija školske sportske dvorane Gimnazije i Ind. škole, Križevci1983. / c+i
    
  Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Vladimir Nazor, Križevci1983. / c
    
  Osnovna škola Sidonije Rubido-Erdödy, Gornja Rijeka1984. / c
    
  Rekonstrukcija osnovne škole Ljudevita Modeca s kotlovnicom, Križevci1988. / c
    
  Osnovna škola Omišalj, Krk1988. / o+g
    
  1991. - 2000. 
    
  RADNIK, zgrada tenis kluba i igrališta, Križevci1993. / c
    
  Svlačionice NK Križevci (nogometnog kluba), Križevci1994. / c
    
  Dječje jaslice, Križevci1996. / c
    
  Gradska školsko-športska dvorana, (2058 m2), Križevci1999. / c
    
  Dječji vrtić i jaslice u Kostreni1999. / c
    
  Područna osnovna škola, Reka kod Koprivnica2000. / c
    
  Školsko-športska dvorana (2061 m2), Molve2000. / c
    
  2001. - 2010. 
    
  Govedarski praktikum srednje gospod. škole (800 m2), Križevci2001. / c
    
  Športska dvorana (2650 m2), Vrbovec2001. / c
    
  Osnovna škola (2550 m2), Kostrena2001. / c
    
  Osnovna škola (1260 m2), Vižinada2002. / c
    
  Osnovna škola sa sportskom dvoranom (2311 m2+448 m2), Donja Pušča2002. / c
    
  Škola za djecu s posebnim potrebama (1120 m2), Križevci2002. / c
    
  Nadogradnja, Mljekarski praktikum, Križevci2002. / c
    
  Škola za djecu s pos. potr. "Podravsko sunce"(2800m2+900m2), Koprivnica2003. / c
    
  Opća gimnazija i sport. dvorana (2025 m2+2259 m2), Zabok2003. / c
    
  Osnovna škola i sp. dvor. "Miroslav Mrkša" (2653 m2), Sveta Klara, Zagreb2003. / c
    
  Srednja škola sa sportskom dvoranom (4968 m2+2259 m2), Zaprešić2003. / c
    
  Sportska dvorana (1800 m2), Buje2003. / c
    
  Gradska športska dvorana (2440 m2), Crikvenica2003. / c
    
  Obnova fasade O.Š. Ljudevita Modeca I. i II. faza, Križevci2004. / c
    
  Sportska dvorana (4388 m2), Kostrena2005. / c
    
  Osnovna škola M.Martinolića (4400 m2), Mali Lošinj2005. / c
    
  Područna osnovna škola V.Nazora (400 m2), Đurđic, Križevci2005. / c
    
  Kompleks srednjoškolskog centra (sp. dvorana i 4 škole:12000m2), Bjelovar2007. / c
    
  Osnovna škola „Trema" (550 m2), Trema2007. / c
    
  Knjižnica i garaža (150 m2), Bjelovar2007. / c
    
  Osnovna škola sa športskom dvoranom, Gradec2008. / c
    
  Dječji vrtić C15 Sopnica-Jelkovec (4090 m2), Sesvete2009. / c
    
  Srednja škola Ivan Seljanec, Križevci (5905 m2)2010. / c
    
  2010.- 2015. 
    
  Građevinski fakultet, Rijeka2010. / c
    
  Osnovna. Lj. Babića, Plešivica2010. / c
    
  Dječji vrtić, Srdoči2011. / c
    
  Područna škola. Gregurovec2011. / c
    
  Osnovna škola, Klinča sela2012. / c
    
  Dječji vrtić Zvjezdice Pula2012. / c
    
  Dječji vrtić, Kostrena2012. / c
    
  Sportska dvorana, Matulji2013. / c
    
  Osnovna škola i vrtić Sigetec (1180 m2)2013 / c
    
  Područna škola Cirkvena (710 m2)2015 / c
    
  Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića, (220 m2) Kalnik2015 / r
   
 • Hoteli i ugostiteljsko - turističke građevine

  Naziv građevine i mjestoGod. - rad
    
  1957. - 1970. 
    
  Dogradnja planinarskog doma Kalnik1957. / c
    
  Adaptacija planinarskog doma (s okolišem) na Kalniku1964. / go,r
    
  Hotelske depandanse "Zlatne stijene" u Puli1967. / c
    
  Motel "Črna Gora", Koprivnica1968. / c
    
  Motel "Ježevo", Dugo Selo1969. / c
    
  Rekonstrukcija hotela GRAND, Lopud kod Dubrovnika1969. / c
    
  Rekonstrukcija hotela PRACAT, Lopud kod Dubrovnika1970. / c
    
  Rekonstrukcija hotela SENKIĆEVO, Lopud kod Dubrovnika1970. / c
    
  1971. - 1990. 
    
  Hotel KALNIK, Križevci1972. / c
    
  Nadogradnja hotelskog kompleksa PLAKIR, Babin Kuk, Dubrovnik1985. / c
    
  Dogradnja hotela VIS 1, Dubrovnik1986. / c
    
  Rekonstrukcija hotela ALBATROS, Cavtat1986. / c
    
  Sklonište restorana uz hotel BG-642, Babin Kuk, Dubrovnik1986. / c
    
  Rekonstrukcija hotela, Lovran1988. / r
    
  Ugostiteljski i servisni objekti marine ACY, Ičići1988. / c
    
  Hotelske depandanse, Poreč1989. / go
    
  Hotelske depandanse - bungalovi, Umag1989. / go
    
  Hotelske depandanse, Labin1989. / go
    
  1991. - 2015. 
    
  Hotelske depandanse, Rovinj1994. / go
    
  Adaptacija turističkog naselja, i izgradnja sanit. čvorova, Vrsar1996. / c
    
  Rekonstrukcija paviljona i restorana Funtane, Vrsar1998. / c
    
  Holet MILLENNIUM, Roh-Bau, Opatija1999. / g
    
  Apartmansko naselje Stara Punta, B1-B4 (10200 m2), Veli Lošinj2003. / c
    
  Hotel BRIJUNI, "4 Opatijska cvijeta" (Roh-Bau, 9650 m2), Opatija2004. / g
    
  Turističko naselje "Jadranka", Selce (7600m2)2006. / c
    
  Bazen - Hotel "Jure" (1000 m2), Šibenik2007. / go
    
  Turističko naselje „Solaris" (bazeni, zgrada) (5000 m2), Šibenik2008. / go,r
    
  Rekonstrukcija hotela „Vespera" (21300 m2), Mali Lošinj2009. / r
    
  Rekonstrukcija hotela „Punta" (19400m2), Veli Lošinj2012. / r
    
  Lječilište Veli Lošinj (1600 m2)2013./ c
    
  Rekonstrukcija hotela Bellevue, Mali Lošinj, 35.000 m22014. /c
    
  Hotel Punta - rekonstrukcija i uređenje vanjskih sadržaja (4000 m2)2014 / r
    
  Hotel Punta - nadogradnja, Veli Lošinj (28000 m2)2015 / r
    
  Dogradnja hotela Adriatic, Rovinj (2100 m2)2015 / r
    
  Rekonstrukcija hotela Alhambra, Mali Lošinj (8200 m2)2015 / r
    
  Aquapark, Čikat, Mali Lošinj (12600 m2)2015 / c
    
  Rekonstrukcija hotela Park u Puli (9600 m2)2015 / c
   
 • Građevine niskogradnje i bio pročistači

  Naziv građevine i mjestoGod. - rad
    
  1969. - 1980. 
    
  ČESMA, most1969. / c
    
  RRP - cesta Karane u, Križevci (1,5 km; 1. cesta od RRP-a1975. / g
    
  RRP - ceste za PPK Županja (20 km), Županja1975. / g
    
  Ceste u okolici Križevaca (40 km)1975.- 90. / g
    
  Ulice u Križevcima (15 km)1975.- 90. / g
    
  RRP - ceste MZ Selenča (8km), Selenča1976. / g
    
  RRP - cesta, Nikolinci1976. / c
    
  RRP - ceste ( 2 km), Karađorđevo1976. / g
    
  INA NAFTAPLIN, magistralni plinovod (30 km), Bjelovar - Križevci1977. / go
    
  RRP - cesta (5 km), Kanjiža1977. / g
    
  RRP - cesta (5 km), Klek1977. / g
    
  RRP - cesta (4 km), Pivnice1977. / g
    
  RRP - ceste, Banatski Dvor1978. / g
    
  RRP - ceste za MZ Ada (3,5 km), Ada1978. / g
    
  RRP - cesta (2,5 km), Lukićevo1978. / g
    
  RRP - ceste (8 km), Kula1979. / g
    
  RRP - cesta (2 km), Obrovac1979. / g
    
  RRP - cesta za šumariju Novska1980. / c
    
  RRP - ceste za PIK Ruma (5 km), Ruma1980. / g
    
  HŽ, Rekonstrukcija željezničkog kolodvora s pothodnikom, Križevci1980. / c
    
  1981. - 1990. 
    
  RRP - PIK Virovitica, cesta kod Gradine1981. / c
    
  INA NAFTAPLIN, plato za CPS Molve 2, Molve1981. / c
    
  HŽ,Rekonstrukcija željezničke pruge Vrbovec-Križevci-Lepavina-Koprivnica1981. / g
    
  RRP - ceste u Jermenovcima (5 km) NAFTAGAS, Novi Sad1981. / g
    
  RRP - plato za kamionske cisterne INE TRGOVINE, Radnička c., Zagreb1981. / go
    
  RRP - cesta, Janošik1981. / g
    
  Vodosprema Bukovje, V=2000 m3, Križevci1982. / c
    
  ČELIK, UNIJA, plato u industrijskoj zoni za sek. sirovine, Križevci1983. / c
    
  RRP - cesta za MZ Mladenovo (6 km)1983. / g
    
  ALMERIA, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, Sesvetski Kraljevac1983. / c
    
  Šumarija, cesta Kosturač1983. / c
    
  Cesta Mladine, rekonstrukcija, Križevci1984. / c
    
  INA NAFTAPLIN, postrojenja, Žutica1985. / g
    
  INA NAFTAPLIN, postrojenja, Popovača1985. / g
    
  RRP - ceste u Gorskom Kotaru, Fužine1985. / g
    
  Dvorište prodavaonice, Sveti Ivan Žabno1985. / g
    
  Cesta, Kozarac1985. / g
    
  Cesta, Vojnovec1985. / g
    
  Cesta, Sveti Ivan Žabno1985. / g
    
  INA NAFTAPLIN, postrojenja, Virovitica1986. / g
    
  DINA Omišalj, vanjska ograda oko kompleksa, Omišalj1986. / c
    
  Ceste za PIK Virovitica, Virovitica1986. / g
    
  Ceste u Pivnicama, nastavak1986. / g
    
  ALMERIJA, saobračajnice u kompleksu tvornice kože, Sesvetski Kraljevac1986. / c
    
  Gradski kolektor, Križevci1986. / g
    
  RRP - cesta, Aleksinac1986. / g
    
  RRP - šumska cesta za šumariju, Altarija, Križevci1986. / g
    
  RRP - šumska cesta za šumariju, Višakov jarak, Križevci1986. / g
    
  ČELIK, temelji vanjskog regalnog skladišta željeznih profila, Križevci1987. / g
    
  INA-PLIN, Zagreb, punionica boca, Radnička cesta 216, Zagreb1987. / c
    
  Vodosprema Dramalj, Crikvenica1987. / g
    
  Cesta, Lonjsko Polje1987. / c
    
  Kolektor Koruška I, Križevci1987. / g
    
  Kolektor Vrtlin, Križevci1987. / g
    
  RADNIK, izgradnja separacija na kamenolomu Vojnovec, Vojnovec1988. / c
    
  Rekonstrukcija raskršća Supilove ul. (Marenčićeve), Križevci1988. / c
    
  Proširenje i rekonstrukcija Zagorske ulice, Križevci1988. / c
    
  INA NAFTAPLIN, trasa cjevovoda za bušotinu KAL18 do PSKalinovac Istok1988. / gm
    
  INA NAFTAPLIN, trase cjevovoda za buš. KAL 14 do PS Kalinovac Zapad1988. / gm
    
  INA NAFTAPLIN, postrojenje Bjelovar1988. / g
    
  INA NAFTAPLIN, ceste, Molve,1988. / c
    
  CUO, saobračajnice u kompleksu, Križevačka Poljana, Križevci1988. / g
    
  KRIŽEVČANKA, kolektor klaonice mesne industrije, Križevci1988. / g
    
  INA NAFTAPLIN, plinovod Stari Gradac - Kalinovac1988. / g
    
  INA NAFTAPLIN, trase cjevovoda, Stari Gradac 1 - Zapad- PS Stari Gradac1989. / go
    
  INA NAFTAPLIN, plinovod Stari Gradac 3 - Stari Gradac1989. / g
    
  INA NAFTAPLIN, kondenzatovod Kalinovac - Ivanić Grad1989. / g
    
  INA NAFTAPLIN, CPS Beničanci1989. / g
    
  INA NAFTAPLIN, CPS Dubrovnik1989. / g
    
  INA NAFTAPLIN, CPS Obžev1989. / g
    
  INA NAFTAPLIN, plinovod Kozarac-Obrež1989. / g
    
  INA NAFTAPLIN, plinovod Đuretina - PS Stari Gradac1989. / g
    
  RRP - ceste (5 km), Stari Moravci1989. / g
    
  RRP - cesta Lukavac kod Tuzle1989. / g
    
  PZC Osijek - ceste, Osijek1989. / g
    
  RRP - ceste (3 km), Bačka Topola1990. / g
    
  Kolektor Glogovnica, Križevci1990. / g
    
  1991. - 2000. 
    
  Ceste u MZ Cubinec,Borje, Mladine,V.Raven,Kalnički Potok , (10 km)1994. / g
    
  Kolektor Koruška, (dio od 0,5 km), Križevci1995. / g
    
  HŽ, željeznički nadvožnjak , Vojakovački Kloštar1996. / g
    
  Rekostrukcija Preradovićeve ulice, Križevci1997. / c
    
  Bazen uz dvorac Klokovec, Krapinske Toplice1997. / c
    
  Vodosprema Greberanec, V=2000 m3, Križevci1998. / c
    
  Vodosprema Močile, V=2000 m3, Koprivnica1998. / c
    
  Rekonstrukcija triju ulica u Koprivnici1999. / c
    
  2001. - 2010. 
    
  Vodoopskrbni sustav, Koprivnica2001. / c
    
  Rekonstrukcija raskrižja D41, D22 i Ž2209, Križevci2001. / c
    
  Cestovni nadvožnjak, Hrsovo2003. / gm
    
  Rekonstrukcija Potočke ul. (780 m), Križevci2003. / c
    
  Cesta u Apatovcu do punionice mineralne vode BADEL (760 m), Apatovac2004. / c
    
  Rekonstrukcija prometnica u ulicama T. Smičiklasa i Pušča, Križevci2005. / c
    
  Rekonstrukcija kolnika u ulici Nikole Tesle u Križevcima2007./ c
    
  Pješačka staza u ulici Ivana Lepušića u Križevcima2007./ c
    
  Rekonstrukcija ceste u ulici Ive Vojnovića u Križevcima2007./ c
    
  Vodosprema „Dedina" (200 m3), Križevci2008. / go
    
  Radovi na uređenju trga A. Nemčića i trga J.J.Strossmayera u Križevcima2009./c
    
  Izgradnja mosta preko potoka Črnec na cesti Križevci-Vrbovec2009./c
    
  2010. - 2015. 
    
  Vodosprema, Durinečko selo2010./ c
    
  Nadvožnjak Cugovec D-282010./ c
    
  Cjevovod Greberanec-Fodrovec2010./ c
    
  Održavanje nerazvrstanih tucaničkih cesta na području grada Križevaca2011./ c
    
  Parkiralište-Sunčana uvala, M. Lošinj2011./ c
    
  Poslovna zona Koprivnički Ivanec, Koprivnica2012./ c
    
  Gospodarska zona Čret, Križevci2012./ c
    
  Prečistać otpadnih voda, Punta Križa2012./ c
    
  Rekonstrukcija ceste ii izgradnja Kolektora Koprivnički Ivanec2014 /c
    
  Rotor Dubrava2014 / c
    
  Most Cubinec2015 / c
   

GRAĐEVINE U INOZEMSTVU
(radove izveli kao specijalizirani proizvođači)

 • Građevine visokogradnje

  Naziv građevine i mjestoGod. - rad
    
  1972. - 1980. 
    
  MÜNCHEN, radovi u Olimpijskom selu, Njemačka1972. / g
    
  BAMBERG, gimnazija, Njemačka1973. / g
    
  NÜRNBERG, stambena zgrada Wilhelmshafenstr., Njemačka1974. / g
    
  NÜRNBERG, stambena zgrada Harmoniestr., Njemačka1974. / g
    
  NÜRNBERG, stambena zgrada Bayreutherstr., Njemačka1974. / g
    
  WÜRZBURG, TV toranj, Njemačka1974. / g
    
  NÜRNBERG, poslovna zgrada, Njemačka1974. / g
    
  GASMANDORF, tvornica sireva GERVAIS DANONE, Njemačka1974. / g
    
  NÜRNBERG, stambeno-poslovna zgrada, Njemačka1975. / g
    
  LUDWIGSBURG, specijalna škola, Njemačka1980. / g
    
  BIETIGHEIM-BISSINGEN, građ. objekat "AQUAMARIN", Njemačka1980. / g
    
  AUGSBURG, osmogodišnja škola, Njemačka1980. / g
    
  1981. - 1990. 
    
  MÜNCHEN, 48 kuća u nizu, Daglfing, Njemačka1981. / g
    
  LEUTKIRCH/ALLGAU, stambeno - poslovna zgrada LÖWEN, Njemačka1981. / g
    
  BAD DÜRKHEIM, klinika za oporavak, Njemačka1981. / g
    
  KÖLN, poslovna zgrada firme Koehler+Volckmar, Njemačka1981. / g
    
  DÜSSELDORF, stambeni kompleks s podr. garaž. (186 stanova),Njemačka1981. / g
    
  PLETTENBERG, trgovački centar PLAZA, Njemačka1983. / g
    
  ESSLINGEN/NECKAR, stambeno-poslovna zgrada, Njemačka1984. / g
    
  DIESSEN/AMMERSEE, stambeno-poslovni centar, Njemačka1984. / g
    
  MÜNCHEN-GROSSHADERN, dječja klinika, Njemačka1985. / g
    
  STUTTGART, poslovna zgrada firme GEHE, Njemačka1986. / g
    
  KÖPPERN, skladište municije, Njemačka1986. / g
    
  BAD HOMBURG, poslovna zgrada firme Mercedes, Njemačka1986. / g
    
  FRANKFURT/MAJNI, upravna zgrada LUFTHANSE, Njemačka1987. / g
    
  FRANKFURT/MAJNI, garaža P 53, Njemačka1987. / g
    
  WIESBADEN-BIERSTADT, stanovi za starije osobe, Njemačka1987. / o,b
    
  STUTTGART, proizvodnja i skladišna zgrada firme BASF, Njemačka1987. / o
    
  WIESBADEN, poslovna zgrada firme TAV, Njemačka1987. / o
    
  GERMERSHEIM, skladišna hala firme MERCEDES, Njemačka1987. / g
    
  FRANKFURT/MAIN, pogonska zgrada LSG, Njemačka1987. / g
    
  VALSUM, toplana REA, Njemačka1987. / g
    
  AH-RAG, pošta (Bundespost), Njemačka1988. / g
    
  STUTTGART, proširenje velesajma Killesberg, Njemačka1988. / g
    
  LOSSBURG, poslovna zgrada ARBURG, Njemačka1988. / g
    
  FRANKFURT/MAIN, upravna zgrada firme NIXDORF, Njemačka1988. / g
    
  FRIEDRICHSHAFEN, pogonska zgrada tvornice zupčanika, Njemačka1988. / g
    
  KÖLN-MÜLHEIM, dječji vrtić, Njemačka1988. / g
    
  HANAU, novogradnja proizvodne zgrade firme ALKEM, Njemačka1989. / g
    
  MÜNCHEN, poslovna hala 1-6 (STRABAG), Njemačka1989. / o,g
    
  FRANKFURT/MAJNI, podzemna garaža TG-Ost, zračna luka, Njemačka1989. / g
    
  DARMSTADT, novogradnja zgrade policijske uprave, Njemačka1989. / g
    
  KELSTERBACH, DLH-novogr. zgr. Deutsche Lufthansa dio A., Njemačka1989. / g
    
  SULZBACH/TAUNUS, uredska zgrada"TAUNUS-Büro-Zentrum", Njemačka1989. / o,g
    
  FRANKFURT/MAJNI, uredska zgrada LAHMEYER, Njemačka1989. / g
    
  FRANKFURT/MAJNI, prodajni centar Börneplatz, Njemačka1989. / o,b
    
  ESSLINGEN, centar za istraživanja, Njemačka1989. / g
    
  WETTELSCHOS, pogon firme STREIF, Njemačka1989. / g
    
  BAD WILDUNGEN, klinika, oporavilište, Njemačka1989. / g
    
  WESSELING, "SHELL-Chemie Row Gelände", Njemačka1989. / g
    
  HANAU, poslovna zgrada firme DEGUSSA, Njemačka1990. / g
    
  RÜSSELSHEIM, oplate i montaža OPEL, K40 i K140, A.Opelstr., Njemačka1990. / o
    
  BORKEN, upravna zgrada firme Preussen Elektra AG, Njemačka1990. / g
    
  ALZENAU NUKEN, stambena i poslovna zgrada HUBER, Njemačka1990. / g
    
  MELSUNGEN, Kassel, Braun AG, uredska i društvena zgrada, Njemačka1990. / o,b
    
  ESSEN, proširenje sajamske hale, Njemačka1990. / g
    
  ALBENA, oftalmološka klinika, Bugarska1990. / g
    
  RATINGEN, uredska zgrada firme MANNESMANN, Njemačka1990. / g
    
  VETTELSCHOSS, predmontaža spec. oplate za f. STREIF, Njemačka1990. / o
    
  VETTELSCHOSS, reparatura oplata, Njemačka1990. / o
    
  DARMSTADT, upravna zgrada firme Hauf, ugao Frankfstr.-Robert Bosc, Nj.1990. / g
    
  DORTMUND, izložbeni prostor i radionica, Friedrich Henkel+Werk, Njemač.1990. / o,g
    
  FRANKFURT/MAJNI, roh-bau radovi Osterweiterung V3, zračna luka,Njem.1990. / o,b
    
  FRANKFURT/MAJNI, upravna zgrada, Nibelungen platz, Njemačka1990. / o
    
  1991. - 2000. 
    
  RAVENSBURG, zgrada nakladnika Otto-Maier-Verlag-IV, Njemačka1991. / o,b
    
  FRANKFURT-RÖDELHEIM, uredska zgrada "Am Seedamm", Njemačka1991. / o,b
    
  MEERBUSCH, uredski centar Meerbusch, dio gradnje B., Njemačka1991. / o,b
    
  DÜSSELDORF Elber/Oberbilk, stambene i poslovne zgrade, Njemačka1991. / g
    
  FRANKFURT/MAJNI, upravna zgrada aerodroma Frankfurt, Njemačka1991. / o,b
    
  GELSENKIRCHEN, istočne radionice f. TRW Ehrenreich, Njemačka1991. / o
    
  KÖLN, tvornička hala W 25 za FORD; Emdener str., Njemačka1991. / o
    
  HANAU-WOLFGANG, RBU skladište 105.1-5 (f.SIEMENS), Njemačka1991. / o,g
    
  MEERBUSCH, uredski centar CNC, Njemačka1991. / g
    
  SIEGBURG, stambena kuća s podzemnom garažom, Njemačka1991. / g
    
  SIEGBURG, stamb. i ured. zgrada s podz. garažom, Zeithstrasse,Njemačka1991. / o
    
  MARGRAF-KONSTANZ, robno skladište, upravna zgrada, Njemačka1991. / o,b
    
  FRANKFURT/MAJNI, stambeno-poslovna zgrada, Guiolettstr., Njemačka1991. / o,b
    
  DÜSSELDORF, uredska zgrada, Pampelfoster Str., Njemačka1991. / o,b
    
  KÖNIGSSTEIN/TAUNUS, klinika "KVB", Njemačka1991. / o,g
    
  SIEGBURG, višeobiteljska kuća, Zeithstr. 30-38, Njemačka1991. / b,z
    
  KOBLENZ, hala za skladištenje žitarica "Rheinhafen", Njemačka1992. / o
    
  BONN, uredska zgrada DETECON, Oberkasselerstr., Njemačka1992. / o,b
    
  FRANKFURT/MAJNI, bank. i ured. zgrada ML-58, Westendstr. 1, Njemačka1992. / o,b
    
  SIEGBURG, stambene i uredske zgrade s podzem. garažama, Njemačka1992. / o.
    
  BERLIN, AMK sajamska hala 26, Jaffestr. 1-19, Njemačka1992. / o
    
  FRANKFURT/MAJNI,ured.zgrada Heddernheim,Olof-Palme-Str.54,Njemač.1992. / o
    
  DÜSSELDORF, stambena i poslovna zgrada, Kölner Landstr., Njemačka1992. / o,b
    
  KÖLN- LANGEL, ARGE postrojenje za pročišćivanje vode, Njemačka1992. / o,b
    
  BERGKAMEN, WBF Sehering, Ernst-Scherings-Strasse, Njemačka1992. / o,b
    
  FRANKFURT/MAJNI, grubi građ. radovi u Heddernheimu, kuća 4, Njemač.1992. / o,b,z
    
  FRANKFURT/MAJNI, upravna zgrada, Mainzerlandstrasse, ML 85, Njem.1992. / g
    
  FRANKFURT/MAJNI, istočni terminal zračne luke, Njemačka1992. / o
    
  FRANKFURT/MAJNI, oblasni centar , Njemačka1992. / o
    
  AACHEN, institut Helmholtz, Pauwelstrasse, Njemačka1992. / o
    
  BERLIN, sajamska hala A, Njemačka1992. / o
    
  BONN, općinski centar BRÜSSERBERG ,Brusigallee, Njemačka1992. / o
    
  FRIEDRICHHAFEN,MARGRAF-KONSTANZ, skladište i upravna zgrada,Nj.1992. / o,g
    
  HÜCKELHOVEN-BAAL, proizvodna hala f.Emunds+Staudinger, Ottostr., Nj.1992. / o
    
  KELSTERBACH, tesarski radovi u hotelu ASTRON, Njemačka1992. / g
    
  KIRCHBERG, dječji vrtić Europske škole, Luksemburg1993. / o,z
    
  MERSCH, stamb. obj. "Asteria","Cegedel","Auguste","Carolina",Luksemburg1993. / o,z
    
  LUXEMBOURG, zgrada banke "Banque General de Luxembourg",Luksem.1993. / o,z
    
  Ste. ESPRITE, carinarnica, Luksemburg1993. / o,z
    
  ESCH, silosi, Luksemburg1993. / o,z
    
  NEUDORF, uredska zgrada firme PERRARD, Luksemburg1993. / o,z
    
  LUXEMBOURG, sveučilišni centar, Luksemburg1993. / o,z
    
  FRANKFURT/MAJNI,proširenje zgrade zračne luke i garaža "Nord, Njemač.1993. / g
    
  FRANKFURT/M.,zgrada firme Voigt+Haeffner,Ferdinand-Porsche-Str,Njem.1993. / o
    
  LEINEFELDE, potporni zid, Njemačka1993. / o,b
    
  FRANKFURT/MAJNI, velesajamski toranj (vis. 256,5 m), Njemačka1993. / o
    
  FRANKFURT/MAJNI, uredska zgrada IBM, Frankenallee 2-4, Njemačka1993. / o,b
    
  FRANKFURT/M.,transf. stanica "Am Dammgraben",Velesajam, Njemačka1993. / o
    
  FRANKFURT/MAJNI, zgrada firme "SCHOLZ", Njemačka1993. / o,b,z
    
  BERLIN, zgrada banke Löbbecke u. Co., Fassanenstr. 76-77,Njemačka1993. / o
    
  BAD GODESBERG, BWB Bonn, Njemačka1993. / o,b
    
  BAD OEYNHAUSEN, klinika za oporavak "Im Rosengarten", Njemačka1993. / o,b,z
    
  BERLIN, stambena i poslovna zgrada Katharinenstr. 17-18, Njemačka1993. / o
    
  VETTELSCHOSS, pogon firme STREIF, Njemačka1993. / o
    
  SCHEIDEGG, liječilišni sanatorij, Njemačka1993. / o,b,z
    
  AULENDORF, novogradnja klinike za oporavak, Njemačka1993. / o,b,z
    
  AACHEN, MTZ GERGA, Pauwelstrasse, Njemačka1993. / o
    
  BONN-BEUEL , 11 obiteljskih kuća, Njemačka1993. / o,b,z
    
  TROISDORF, stambena i poslovna zgrada, Frankfurterstrasse 55, Njemač.1993. / o,g
    
  SIEGBURG, stambena i poslovna zgrada, Cecilienstrasse, Njemačka1993. / o,g
    
  PRAUNHEIM, skladište, Njemačka1993. / o
    
  OSNABRÜCK, novogradnja stamb. i posl. zgrade Lotterstr.58-61, Njemačka1993. / o,b
    
  HOFHEIM-LANGENHEIM, uredska i proizvodna zgrada HUBER, Njemačka1993. / g
    
  HEILBRONN, zgrada mljekarske industrije "Südmilch AG", Njemačka1993. / g
    
  AM DAMMGRABEN, proširenje trafostanice, Njemačka1993. / o, g
    
  HEDDERNHEIM, roh-bau radovi, objekt 4, Njemačka1993. / o,g
    
  FRANKFURT/MAJNI, stamb. i posl. park "Gallusanlage", Njemačka1994. / o,b
    
  KÖLN, novogradnja zgrade Allianz Arge, Gladbacher Strasse, Njemačka1994. / o,b,z
    
  BONN, generalna direkcija TELEKOM,Olof Palme Alee, Njemačka1994. / o,b
    
  MÜNSTER, servisni centar, Njemačka1994. / o,b
    
  DAMME, bolnica St. Elisabeth kao zaklada, Njemačka1994. / o,b,z
    
  FRANKFURT/MAJNI, Lorchhaus-uredska zgrada i pansion, Njemačka1994. / o
    
  BONN, stambeni centar, Königswinterstrasse, Njemačka1994. / o,z
    
  OFFENBACH, Stadtforum Am Busingpark, Njemačka1994. / o,b
    
  OSNABRÜCK, stambena i poslovna zgrada Am Kamp 72-73, Njemačka1994. / o,b,z
    
  DÜREN-HORM, "MBRA", Pfarrerpleusstr. 46, Njemačka1994. / o
    
  HENNEF/SIEG, proširenje lječilišta za oporavak "Am Park", Njemačka1994. / o
    
  BERLIN, "Friedrichstadt-Passage Quartier 206", Njemačka1994. / o
    
  GERMERSHEIM, novogr. stamb. naselja s garažom "Kleine Au", Njemačka1995. / o,b,z
    
  BAD ROTHENFELDE, novogradnja klinike DENNG, Njemačka1995. / o,b,z
    
  BORNHEIM-ROISDORF, 2x18+2x9 stambenih kuća, Njemačka1995. / o,b,z
    
  FRANKFURT/MAJNI, proizvodnja zgrada "Insultek" Hoechst AG, Njemačka1995. / o
    
  HENNEF, stambene zgrade, Diekstr. 39-80, Njemačka1995. / o,b,z
    
  BORNHEIN-BRENIG, izgradnja stanova, Breite Str. 16-18, Njemačka1995. / o,b
    
  KÖLN POLL, 12 stanova u etaž. vlasništvu Rolschover Kirchweg 78, Njem.1995. / o
    
  KÖLN-MUELHEIM, stambena i poslovna zgrada, Lakrentinsstrasse, Njem.1995. / g,b
    
  BERGISCH GLADBACH, stambena i poslovna zgrada, Njemačka1995. / o,b,z
    
  STUTTGART, stambena i poslovna zgrada s podzemnom garažom, Njem.1995. / o,b,z
    
  ESCHWEILER, ARGE MHKW-Weisweiler, Njemačka1995. / o,b,z
    
  SCHLIERBACH, trgovačka kuća "KRAHE", Njemačka1995. / b,z
    
  BONN-HOLZLAR, stambena kuća za više obitelji, Alte Bonnarstr. 29-33,Nj.1995. / b,g
    
  BONN, uredska i poslovna zgrada, Nornheimstr./Heinrich-Böll-Ring, Njem.1995. / g
    
  KARLSRUHE, izgradnja stanova i podzemne garaže, Njemačka1996. / o,b,z
    
  MECKENHEIM, stambene zgrade s podzemnom garažom, Njemačka1996. / o,b,z
    
  BERLIN, toplana "Mitte", Köpenicker Str. 59-73, Njemačka1996. / o,b
    
  SOLINGEN, stambena i uredska zgrada SCHULTES,Goerdenerstr. Njem.1996. / g
    
  KÖLN-ZOLLSTOCK, uredska i skladišna zgrada ANHALT,Weyerstranw.,Nj.1996. / b,z
    
  FRITZLAR, stambeni objekti - 24 socijalna stana, Njemačka1996. / g
    
  KÖLN-SÜRTH, novogradnja 14 polovica dvostrukih kuća,Im Weingarten, Nj.1996. / g
    
  DORMAGEN, uredska i skladišna zgrada Hamburgerstr., Njemačka1996. / g
    
  LANGEN "Eü Langen", Leerweg/Paul-Ebrlich-Str., Njemačka1996. / g
    
  TELTOW, poslovna zgrada "Teltow", Njemačka1996. / g
    
  STUTTGART, rekonstrukcija filijale robne kuće HERTIE, Njemačka1996. / g
    
  KÖLN, novogradnja stambeno-poslovne zgrade Ernst-Mühlendyckstr. Njem.1996. / g
    
  BONN, prodavaonica namještaja "Dansk Design", Njemačka1996. / b,z
    
  VELBERT-NIERENHOF, stambeno naselje "Wodantal", Njemačka1996. / g
    
  GUDENSBERG, novogr. proizv. zgrade firme "Köcher-Puten", Njemačka1996. / g
    
  BERLIN, športska dvorana Oranienburger Str.31, Njemačka1996. / o,b
    
  MONHEIM, 30 stambenih jedinica s podzemnom garažom, Njemačka1996. / g
    
  KÖLN, proširenje i sanacija bolnice St. Hildegardis, Bachemerstr.29-33,Nje.1997. / g
    
  MÜNSTER, stambeno-poslovna zgrada, Wolbeckerstrasse 66, Njemačka1997. / o,b,z
    
  HENNEF, novogradnja 4 višeobiteljske kuće istog tipa, Njemačka1997. / o,b,z
    
  FRECHEN, 2 višeobiteljske kuće s po 24 stambene jedinice, Njemačka1997. / o,b,z
    
  KÖLN-DÜNNWALD, izgradnja stanova "Am Donewald", Njemačka1997. / o,b,z
    
  WALDACHTAL-CRESBACH, klinika "Zauberwald", Njemačka1997. / o,b,z
    
  MONHEIM, novogradnja 2 višeobiteljske kuće s podz. garaž., Njemačka1997. / o,b,z
    
  KÖLN-WESSELING, samoposluga s restoranom i 30 stanova, Njemačka1997. / g
    
  MONHEIM, 30 stamb. jedinica s 2 komerc. jedinice,Alte Schulstrasse 30,Nj.1997. / g
    
  BERLIN, "EKZ" Weissenseer Weg 35a, 38a, Njemačka1997. / o
    
  KÖLN, novogradnja stambene zgrade s podzemnom garažom, Njemačka1997. / o,b,z
    
  MECKENHEIM, poslovna zgrada "Der Teeladen", Heidestr., Njemačka1997. / g
    
  FRECHEN, novogr. dvostr. višeobit. kuće s garaž. J.H.Wichernstr., Njem.1997. / g
    
  FRECHEN, izgradnja stambenih objekata Sebastian-Kneip/Nirkstr., Njem.1997. / o,b
    
  KÖLN, stamb.-poslovna (uredska) zgrada, Hansaring 53-61,Maybdstr.48,Nj.1997. / o,b
    
  HENNEF, novogradnja stamb. naselja s podzemnim garažama, Njemačka1998. / o,b,z
    
  BERLIN, gradska vijećnica Berlin-Mitte, Njemačka1998. / o
    
  BONN-BAD GODESBERG, stambeni objekt "Schaumburger Hof",Njemačka1998. / o,g
    
  FRECHEN, kuća za više obitelji, Norkstrasse, Njemačka1998. / g
    
  KÖLN, pogonska zgrada firme "Kannengiesser", Njemačka1998. / o,b,z
    
  HENNEF, stambeni objekti (150 stanova), Bonnerstr. "Beethovenstr., Njem.1998. / o,b,z
    
  KÖLN, izgradnja plašta objekta "KölnArena", Njemačka1998. / o,b,z
    
  DÜSSELDORF, novogradnja stambene i poslovne zgrade, Njemačka1998. / o,b,z
    
  BONN-ENDENICH, 112 studentskih stanova s podz. garažom, Njemačka1998. / o,b,z
    
  MÜNSTER, novogradnja banke "Sparda-Bank", Njemačka1998. / o,b
    
  BONN-DRANSDORF, stambeno naselje, Hölderlinstr., Njemačka1998. / g
    
  OFFENBACH, gradska štedionica Offenbach,Berlinerstr. 46, Njemačka1999. / o,b
    
  NIEDERNBERG, logistički centar Niedernberg, Njemačka1999. / o,b
    
  BERGHEIM, novogradnja 3x12 stamb. jedinica, Njemačka1999. / o,b,z
    
  BONN-DRANSDORF, novogradnja stanova, Mörikestr./Lenaustr.,Njemačka1999. / g
    
  AHLEN, novogradnja SB-robne kuće(samoposluživanje),Gebrüd.-Kerkm.,Nj1999. / b
    
  SCHRIESHEIM,   izgradnja hale , Ladenburgerfusweg, Njemačka1999. / o,b
    
  BONN, uredska i poslovna zgrada, Bornheimer Strasse 129, Njemačka1999. / b,z
    
  BONN OBERKASSEL, sanacija zida doka na zemlj. bivše cementare,Njem.1999. / o,b,
    
  KÖLN, višeobiteljska kuća i kuće u nizu, Hebbelstrasse 14, Njemačka1999. / g
    
  DORMAGEN, Toplana Bayer, Njemačka2000. / b,z
    
  BONN-BAD GODESBERG, dom za njegu starijih osoba, Njemačka2000. / o,b,z
    
  HENNEF, proširenje/rekonstrukcija lječilišta, Kurhausstrasse 27, Njemačka2000. / o, b
    
  KÖLN,novogradnja višeobiteljske kuće i 4 obit. kuće s podz. garažom, Njem2000. / o,b,z
    
  HÜRTH, novogradnja "Reha-Praxis" klinike, Krankenhausstrasse 38-40, Nj.2000. / b,z
    
  GÜTERSLOH, novogradnja upravne zgrade Carl-Bertelsman str. 29, Njem.2000. / o,b
    
  GUTERSLOH, novogradnja upravne zgrade An der Autobahn,P.Spexard,Nj2000. / o,b
    
  LEVERKUSEN, dogradnja zgrade D 304, Bayer AG, Njemačka2000. / o,b
    
  KÖLN, višeobiteljske kuće, Gleueler Str. 227, Njemačka2000. / o,b,z
    
  JÜLICH, izgradnja stanova, Linicher-Berliner str. , Njemačka2000. / b,z
    
  HERZOGENRATH KOHLSCHEID, uredska zgrada firme TEAM-4, Lauer.,Nj2000. / ab,z,o
    
  FLURSTÜCK, novogradnja crkve St. Johanneskirche s župnim dvorom,Nje.2000. / o,b
    
  TROISDORF, hala za održavanje i društvena zgrada f. Broicher i Gründ.,Nj.2000. / ab,z
    
  DIEBURG, proširenje obiteljske stamb. kuće, Ulmenweg 7, Njemačka2000. / o,b
    
  KÖLN-FELDKASSEL, pivovara Früh, Robert-Bosch Str. 15, Njemačka2000. / o,b
    
  2001. - 2011. 
    
  BONN, novogradnja uredske zgrade s podzemnom garažom, L.Erh.p.1-3,Nj2001. / o,g,z
    
  BAD HONEF, stambeno-poslovna zgrada Saynischer Hof/ Linzer str.,Njem.2001. / ab,z,o
    
  BUCHLOE, stambeno-poslovna zgrada Buchloe-U, Njemačka2001. / ab,z,o
    
  KÖLN, građevinski objekt Buchloe-U, Njemačka2001. / o,g
    
  MÜNSTER, radovi na operacijskom traktu bolnice St. Franziskus, Njemačka2001. / o,b
    
  NEUSS, tvornica "YAMAHA" , Hansemannstrasse 12, Njemačka2001. / ab,z,o
    
  BIELEFELD-SIEKER, gradilište "Eastend tower", O.Brennerstr., Njemačka2001. / o,b,
    
  GUMMERSBACH, sanacija doma za njegu starijih osoba, , M. Juchaczs.,Nj2001. / o,b,
    
  LEVERKUSEN, zamjensko postrojenje, Bayer AG,zgrada S 7, Njemačka2001. / g,z
    
  HAMM, novogradnja osnovne škole, Heideweg/Werlerstrasse, Njemačka2001. / o,g,z
    
  KÖNIGSWINTER, proširenje hale A f. "Hayes Lemmerz",Laderstr.,Njemač.2001. / o,b,z
    
  KÖLN, nadogradnja i pregradnja Braunsfeld, Mühlenbach 17, Njemačka2001. / g
    
  KÖLN, dogradnja i novogradnja skladišne hale ;athias Brügen Str. 114, Nj.2001. / o,ab,z
    
  KÖLN-SÜRTH, novogradnja centrale firme Ströer, Njemačka2001. / o,b
    
  WEGBERG-WILDENRATH,"visitor center" f. Wegberg-Wildenrath, Njemač.2001. / o,b
    
  WALLENHORST, proširenje doma za starije osobe, Wetrihstr.,Njemačka2002. / o,z,b
    
  BAD HONNEF, novogradnja stambeno-poslovne zgrade s podz. garaž., Nj.2002. / o,b,z
    
  DIETZENBACH, novogradnja EXPER TEACH, Waldstrasse 92, Njemačka2002. / g
    
  HENNEF, izgradnja ambulantnog i rehabil. centra, Dickstrasse 57-59, Njem.2002. / o,b,z
    
  KONSTANZ, stambeni objekt Rheingutstr.,kat.č.2242, Njemačka2002. / o,b,z
    
  BONN-BUSCHDORF,novogradnja uredske zgrade i skladišta, Njemačka2002. / o,b,z
    
  FRANKFURT-PREUNGSHEIM, višeobiteljske kuće, Weitbrunnstr., Njemač.2002. / o,b,z
    
  OFFENBACH AM MAIN, novogradnja poslovnog tornja CITY TOWER, Nj.2002. / o,ab,z
    
  REMAGEN, lokali i uredska zgrada, Bachstr.5-7/An der Stadmauer, Njem.2002. / o,b,z
    
  KÖNIGSWINTER, izgradnja stanova Oberpleis, br.21-24 i 31-34, Njemačka2002. / o,b,z
    
  BONN-DUISDORF, izgradnja štedionice Brünkerhof Am Burgweiher, Njem.2002. / o,b,z
    
  BONN,uredska i poslovna zgrada, Flur 68,Langrabenweg u. Dr.,Njemačka2002. / b,z
    
  OFFENBACH, radovi na zgradi KUBUS, Berlinerstr. 73-75, Njemačka2002. / o,ab,z
    
  RHEINBACH, rohbau radovi f. JVA, Aachenerstr. 47, Njemačka2002. / o,b,z
    
  BOCHOLT,upravna zgrada Weidwmann Fashion Group, K.-Wilhstr.77, Nje.2002. / o,b,z
    
  BONN, uredska i poslovna zgrada, Langrabenweg und Drachenfelsweg, Nj.2002. / o,b,z
    
  BONN,stambeno-poslovna zgrada s podz. garažom, Dechstr./Baumsch.,Nj.2003. / o,b,z
    
  STEINHAGEN, roh-bau radovi na gimnaziji Am Cronbach 1, Njemačka2003. / o,b,z
    
  HÜRTH, višeobiteljske kuće - Valkenburger Platz, Njemačka2003. / o,b,z
    
  KÖNIGSWINTER-OBERPLEIS, izgradnja stanova obj. br. 25-28, Njemačka2003. / o,b,z
    
  KÖLN, proizvodna hala s upravom, August-Horchstr. 49, Njemačka2003. / o,b,z
    
  KÖLN, kuća za 6 obitelji, Blumenstrasse 3, Njemačka2003. / o,b,z
    
  MÜNSTER, novogradnja "Parkhaus-Münster", Engelstr./Herwalthstr.,Njem.2003. / o,b
    
  NEUSS,muzej Tadao Ando (bivša raketna postaja), Fockratherweg 1, Njem.2003. / o,b
    
  RHEDA-WIEDENBRÜCK, roh-bau radovi na objektu B+C Tonnies B St.5,Nj2003. / o,b,z
    
  ASCHAFFENBURG, novogradnja parking "Altes Zollamt", Elisenstrasse, Nj.2003. / o,b
    
  GÜTERSLOH,proširenje zaj. škole Janusz Korczak, Alter Hellweg 5c, Njem.2003. / o,b,z
    
  GÜTERSLOH,novogradnja banke Volksbank, Friedrich-Ebert-Str., Njemač.2003. / o,b,z
    
  ÜBACH-PALENBERG,izgradnja staračkog doma s 80 jedinica, Carlstr./F.Nj2003. / o,b,z
    
  KÖLN-PORZ,int. gospodarski centar na aerodromu Businesspark Köln, Nje.2003. / o,b,z
    
  PULHEIM BRAUWEILER, centralno skladište RWE, Vok-Werth-Str.274, Nj.2003. / o,b,z
    
  FRANKFURT-HEDERNHEIM,novogradnja OTA, proizvodna zgrada H22,Nj2004. / o,b,z
    
  FRANKFURT/MAJNI, izgradnja objekta "Garden Towers", Noe Malnzrstr.Nj2004. / z
    
  AALEN, proširenje visoke stručne škole Anton-Huber-Str., Njemačka2004. / z,b
    
  SOEST, novogradnja sportsko-kupališnog kompleksa "Aqua-Fun", Njemač.2005. / g
    
  WÖRTH, radni prostor Daimler Chrysler, Flur Stück 6454/16, Njemačka2005. / g
    
  MARBURG, izgradnja uslužnog centra sa stamb. jedinicom i podz. gar., Nj.2005. / o,b,z
    
  MAINZ, višeobiteljske kuće s podz. garažama, Eidendorfst,zwischenH., Nje.2005. / o,b,z
    
  MINDEN, novogradnja Klinike, Paul-Erlich str./ugao Porta Allee, Njemačka2005. / o,b,z
    
  AALEN, visoka stručna škola Aalen, Anton-Huberstr. 17-25, Njemačka2005. / o,b,z
    
  SINGEN, izgradnja 2 višeobiteljskih kuća Am Tannenwälde,Max.Porz.s.,Nj.2006. / o,b,z
    
  MÜNCHEN-PLANNEG, Bio-Centar Martinsried pri LMU sveučilištu2006. / o,b,z
    
  STARNBERG, stambeno naselje Maxopolis2006. / o,b,z
    
  ENGELSKIRCHEN - Walbach, novogradnja školskog centra2006. / o,b,z
    
  DIETENHEIM - Novogradnja staračkog doma2006. / o,b,z
    
  WOLFSBURG - Novogradnja trgovačkog centra „Designer Outlets"2006. / o,b,z
    
  HÜRTH - Novogradnja stambenog objekta Hürther Bogen2007. / o,b,z
    
  REUTLINGEN - ProizvodnehaleR. Bosch Rt Bau 141a1442007. / o,b,z
    
  GILCHING- Novogradnja 51 stana sa podzemnom garažom za seniore2007. / o,b,z
    
  REUTLINGEN - Novogradnja pokusnog centra R.Bosch Rt 201 sa 110 parkirnih mjesta u suterenu  2008. / o,b,z
    
  MÜNCHEN - Novogradnja stambenog naselja „Berg am Leim" sa 60 stambenih jedinica i podzemnom garažom2008. / o,b,z
    
  MÜNCHEN - FREIHAM, poslovno- trgovačkiobjekatuindustrijskojzoniGE42008. / o,b,z
    
  GROßKROTZENBURG, postrojenje za ugljen pri termoelektrani   Staudinger2008. / o,b,z
    
  ABSTATT, industrijski objekat R.Bosch GmbH2008. / o,b,z
    
  SINDELFINGEN, ind. Klimakanal zgrada 64/1 Daimler2009. / o,b,z
    
  ERLANGEN, uredska zgrada Areva Move II2009. / o,b,z
    
  RÜSSELSHEIM, industrijska tiskara2009. / o,b,z
    
  WEINSBERG, temelji za mašinska postrojenja SHW-UF 6 Weiler2010. / o,b,z,a
    
  TÜBINGEN, novogradnja bolnički centar Ukt2010. / o,b,z
    
  TÜBINGEN, novogradnjaodjelaintenzivnjenjegeCronaklinike2010. / o,b,z
    
  BONN, novogradnjaMB Klinika2010. / o,b,z,a
    
  MÜNCHEN, novogradnja stambenog kompleksa „Loewenhof"2010. / o,b,z
    
  MARBACH, novogradnja poslovne zgrade okružna štedionica (KSK)2011. / o,b,z,a
    
  BÖBLINGEN, izgradnja stanova Flugfeld2011. / o,b,z
    
  BÖBLINGEN, novogradnja bolnički centar Flugfeld (GZF)2011. / o,b,z
    
  BACKNANG, Sportsko- rekreacijsko kupalište2011. / o,b,z
    
  STUTTGART, Stambeno- poslovna zgrada Melunerstr.2012./o,b,
    
  WINNENDEN, Bolnički centar, Boravište za liječnike2012./o,b,z
    
  WAIBLINGEN, Poslovni centar2012./o,b,z
    
  STUTTGART-RENNINGEN, industrijski objekt „Bosch Rng 100"2012./o,b,z
   
 • Građevine niskogradnje, metalogradnje i bio pročistači otpadnih voda

  Naziv građevine i mjesto  God. - rad 
       
  1969. - 1980.    
       
  MOLL, radovi na kanalu Majna-Dunav , Njemačka  1969. / g 
       
  LICHTENFELS, uređaj za pročišćivanje otpadnih voda, Njemačka  1970. / g 
       
  KRONACH, uređaj za pročišćivanje otpadnih voda, Njemačka  1970. / g 
       
  GEFREES, uređaj za pročišćivanje otpadnih voda, Njemačka  1972. / g 
       
  KLEINOSTHEIM, objekt hidrocentrale, Njemačka  1972. / g 
       
  MÜNCHEN, tunel Hetkamp, Njemačka  1972. / g 
       
  NÜRNBERG, U-Bahn, Njemačka  1973. / g 
       
  INGOLSTADT, rafinerija ERIAG, Njemačka  1974. / g 
       
  NÜRNBERG, pješački pothodnik, Njemačka  1975. / g 
       
  INGOLSTADT, hala HÖCHST, Njemačka  1975. / g 
       
  1981. - 1990.    
       
  DUISBURG-WALSUM, toplana 1100MW, Njemačka  1986. / gm 
       
  BREMERHAVEN, projekt "Heber Tallin", uređaj za istovar brodova, Njemač.  1986. / gm 
       
  STUTTGART, gradska željeznica, Njemačka  1987. / o,b 
       
  HOLLEDAU, saniranje mosta-vijadukta Talbrücke, autoput B-9, Njemačka  1987. / g 
       
  DUISBURG-HAMBORN, hladna valjaonica, žarionica, (Landers Wesel) Nj.  1988. / m 
       
  DORMAGEN, utovarna stanica Bayer (BKM Kaarst), Njemačka  1988. / m 
       
  WESEL, modernizacija valjaonice   (Landers Wesel), Njemačka  1988. / m 
       
  HAMBORN, SAG-2, Beeckerwerth, Tor 20 (Landers), Njemačka  1988. / m 
       
  DUISBURG-HAMBORN, koksara Thysen (Landers), Njemačka  1988. / m 
       
  WETTER, rekonstrukcija vodovoda (Landers), Njemačka  1988. / m 
       
  BEECKERWERTH, cjevovod (Landers), Njemačka  1988. / m 
       
  DUISBURG, cjevovod (Landers), Njemačka  1988. / m 
       
  DUISBURG-HAMBORN, ljevaonica Beeckerwerth (Landers), Njemačka  1989. / m 
       
  DUSIBURG-HOCHFELD, cjevovod (Mediumleitung), (Landers) Njemačka  1989. / m 
       
  HAMBORN, Thysen-Beeckwerth, Ruhrort, (Landers), Njemačka  1990. / m 
       
  KREFELD, čelične konstrukcije za otprašivanje (Fabritz i Mannesmann),Nj.  1990. / m 
       
  DENOX, postrojenje Woerde, skela Krupp, mosna konstr. (BKM), Njemačka  1990. / m 
       
  HOCHENHEIM, izrada i montaža gornjih dijelova auto cisterne (AUREPA)Nj  1990. / m 
       
  FRANKFURT/MAJNI, aerodr. klimatiz. uređaji LSGBe. FS1, (Land.) Njemač.  1990. / m 
       
  DUISBURG-HOCHFELD, demont., krojenje,pripr.med. vodova (Landers),Nj.  1990. / m 
       
  FRANKFURT/MAJNI, montažni radovi (Landers), Njemačka  1990. / m 
       
  HAMBORN, cjevovod u f.Thysen, (Landers), Njemačka  1990. / m 
       
  WETTER, izgradnja vodovoda Vollmarstein (Landers), Njemačka  1990. / m 
       
  1991. - 2000.    
       
  PORZ-WAHN, (Dyckenhf&Widm.),fmontaž. radovi na filtraciji otp. voda, Nj.  1991. / m 
       
  GLADBECK,radovi u radionici f.Kläsener Preßwerk, (Landers), Njemačka  1991. / m 
       
  WESEL, toplovodni sistem 90/70 °, Westglacis,Delogstr., Njemačka  1991. / m 
       
  WETTER, izgradnja vodovoda Vollmarstein Wetter II Bauteil, (Landers), Nje.  1991. / m 
       
  WESEL, toplovod 90/70° Westglacis, Delogstr., (Landers), Njemačka  1991. / m 
       
  KÖLN, uređaj za pročišćavanje vode Köln-Porz, Poststr.250 (Dyck.W.), Nje.  1991. / m 
       
  KÖLN, uređaj za pročišćivanje otpadnih voda, Porz-Wahn, Njemačka  1991. / g,o 
       
  PORZ-WAHN, postrojenje za pročišćivanje vode, Los II, Njemačka  1991. / o 
       
  BAIENFURT, proširenje odlagališta smeća, KM 3, Njemačka  1991. / o,b 
       
  NEUMÜHL, montaža cjevovoda za f. Tyssen u radionici (Landers), Njemač.  1992. / m 
       
  KEMPIN, priprema konstruk. u radionici f.Kabel-Anlagenbau, Industr.Ost, Nj.  1992. / m 
       
  KAARST, izrada zavarenih konstrukcija u radioni f.BKM, Indstr.46, Njemač.  1992. / m 
       
  GLADBECK, pripremni radovi u radionici (Kläsener Presswerk), Njemačka  1992. / m 
       
  KAARST,izrada čel. konstr i sl. za f. PWH St., Ford KÖln, Njemačka  1992. / m 
       
  MOERS, izrada i montaža cjevnih čel. konstrukcija (Kerosta), Njemačka  1993. / m 
       
  HAMBORN, montaža cjevovoda u f.Thysen, Ag Werke, (Landers),Njemačka  1993. / m 
       
  KAARST, izrada varenih konstrukcija u radionici Kaarst (BKM), Njemačka  1993. / m 
       
  KREFELD, (FABRITZ),pripr. zavar. i mont.čel.konstr f.Goss,Erp,Pes.,Arg. Nj  1993. / m 
       
  KEMPEN I TÖNISVORST, montaža čel. konstr. (Kabel-Anlagenbau), Njem.  1993. / m 
       
  GLADBECK, pripr. prekraj,prešanje i zavar. čel. konstr u radioni (Kläs.), Nje.  1993. / m 
       
  KAARST, izrada zavarenih konstr. u radioni f (BKM), Njemačka  1993. / m 
       
  DUISBURG, izrada i montaža uređaja i čel. konstr., (GEFA), Njemačka  1993. / m 
       
  HÜCKELHOVEN-BAAL, izrada zavar. konstr. u radioni (Emunds+Staudiin)N  1993. / m 
       
  NIEDERKRÜCHTEN, Schmutzersweg, mostovi na autocesti B 221, Njem.  1993. / g 
       
  GEMUNDEN-GRUSSEN, proširenje pročistača otpadnih voda, Njemačka  1993. / o, g 
       
  HURTH-STOTZHEIM, produžetak pročistača otpadnih voda, Kölnerstr.,Nje.  1994. / o,g 
       
  KÖLN- HURTH, proširenje uređaja za pročišćivanje vode, Njemačka  1994. / o 
       
  TÖNISVORST, priprema u radionici (Kabel-Anlagenbau), Njemačka  1994. / m 
       
  WEGBERG-WILDENRATH, mostovi na bivšem vojnom zemljištu, Njem.  1996. / g 
       
  KAARST, izrada u radionici,proj.: GMVAA,AVA,Simpelkamp,Ford (BKM),Nj.  1997. / m 
       
  DARMSTADT, mostovi na autop. B 3, zapadna obilaznica Arheilgen, Njem.  1997. / o,g 
       
  BAD GODESBERG, cestovni tunel Bonn-Bad Godesberg,Baulos TO3a, Nj.  1997. / o 
       
  FRANKFURT/MAJNI, izlaz "Messe" iz podz. željeznice, "Los 71", Njemačka  1997. / g 
       
  STUTTGART, tunel "Sillenbuch", Höhenringweg 46, Njemačka  1998. / o,b,z 
       
  FRANKFURT/MAJNI, podzemna željeznica, F.-Ebert-Anlage, Lose, Njemač.  1999. / o,b 
       
  OBERTSHAUSEN,prigradska željeznica,Rhein/Main-Rodhaustrecken,Njem.  2000. / o,b 
       
  NENTERSHAUSEN, vijadukt "Wiesengrung" An der Kreisstrasse K163, Nje.  2000. / g 
       
  NENTERSHAUSEN, izgradnja mostovaTabbernecke An der Kreisstr., Njem.  2000. / o,b 
       
  RODGAUSTRECKEN, gradska željeznica S-Bahn,Rhein-Main, Njemačka  2000. / g 
       
  LOßBURG, Arburg, Loßburg, Artur-Henl-Straße 1, Njemačka  2000. / o,b 
       
  KÖLN, dio zračne luke s prioritetnim tretmanom, Köln/Bonn, Njemačka  2000. / o,b 
       
  HAMM, novogradnja uređaja za pročišćavanje vode Hamm-West, Njemačka  2000. / o,b 
       
  2001. - 2007.    
       
  ESSEN, hala Halde Langenbrahm, Sankt Annental 43, Njemačka  2001. / o,b 
       
  KÖLN, roh-bau, nadogradnja i pregradnja DKV,Aachenerstr.300/Melng., Nj.  2001. / o,b 
       
  KÖLN-KALK, zapadna obilaznica LOS 1C, Njemačka  2002. / g,o 
       
  ESSEN, pročistač otpadnih voda Burghaltendorf I i II faza, Njemačka  2003. / o,b,z 
       
  ESSEN, RUB, Humboldstrasse 300, Njemačka  2003. / o,b 
       
  ENNIGERLOH, postrojenje za odlaganje biološkog otpada f. Biowest, Njem.  2003. / o,b,z 
       
  ESSEN, bistrilište Essen-Burgaltendorf i Hessen-Haarzopf, faza III, Njemač.  2003. / o,g 
       
  OSTERHOLZ,postrojenje za odlaganje biol. otpada, MBA , Siemensstr., Nj.  2004. / o,b 
       
  ESSEN-BURGALTENDORF, pročistač otp. voda, 3BA,Bele.+razvrstač, Nj.  2004. / o,b 
       
  RHEDA-WIEDENBRÜCK, pročistač otp. voda Tönnies, Marienfeldstr. 2, Nj  2004. / o,b 
       
  ESSEN-STEILE, pročistač otp. voda Essen-jug, Pumpwerk (Ruhrwerb.), Nj.  2005. / o,b 
       
  ESSEN-BURGALTENDORF, pročistač otp. voda, Bleibungsbecken 2, Njem.  2005. / o,b 
       
  ESSEN-KARSTADT,   izljev oborinskih voda s povratnim bazenom, Njemač.  2005. / o,b 
       
  ESSEN, pročistač otp. voda Essen-jug,Staumramkanal KA, Njemačka  2005. / o,b 
       
  HÜRTH, EBS Elektrana Knapsack  2006. / o,b,z