Sektor PGM – Kamenolom

Sektor PGM – Kamenolom

U kamenolomu Vojnovec vrši se eksploatacija tehničkog kamena za potrebe izgradnje i održavanje cesta na području 3 županija.

U Kamenolomu Vojnovec vrši se eksploatacija tehničkog kamena na vlastitom zemljištu, u skladu s utvrđenim eksploatacijskim poljem i odgovarajućem rudarskom projektu.

Tijekom 2015. modernizirana su postrojenja za eksploataciju s godišnjim kapacitetom proizvodnje oko 100 tisuća m3 tehničkog kamena, raznih granulacija, kao i proizvod Kalcifikat.

Kamen služi kao podloga za izgradnju, modernizaciju ili održavanja cesta na području Koprivničko-Križevačke županije, a dijelom Bjelovarsko-Bilogorske i Zagrebačke županije.

Vapnenački kamen pod nazivom Kalcifikat granulacije 0-2 mm, služi za neutralizaciju kiselosti tla i koristi se kod povrtlarskih i ratarskih kultura, u vinogradarstvu, voćarstvu, na pašnjacima i livadama.

CJENIK KAMENA od 01.01.2023. RADNIK d.d.

Red. br.NAZIV PROIZVODAJed. mj.ZAPREMINSKAPRODAJNA CIJENACijena s PDV-om
   TEŽINA (cca t/m3)(€/t)(25%) €/t
1Agregat 0 - 4 mmt1,5010,1912,74
2Agregat 4 - 8 mmt1,408,1210,15
3Agregat 8 - 16 mmt1,408,1210,15
4Agregat 16 - 32 mmt1,408,1210,15
5Agregat 32 - 60 mmt1,488,1210,15
6Agregat 4 - 32 mmt1,408,1210,15
7Agregat 0 - 8 mmt1,508,2810,35
8Agregat 0 - 16 mmt1,508,2810,35
9Agregat 0 - 31,5 mmt1,508,2810,35
10Mješavina 0 - 32 mm II Klasat1,516,387,98
11Agregat 0 - 63 mmt1,508,1110,14
12Mješavina 0 - 60 mm II klasat1,505,526,90
13Tucanik 80 - 140 mmt1,458,4410,55
14Lomljeni kamen neobrađenit1,458,1210,15
15Rovni kamen plavi 0-400 mmt1,507,178,96
16Rovni kamen bijeli 0-400 mmt1,504,145,18
17Mješavina 0-67 mm II klasat1,623,804,74

UVJETI PRODAJE U KAMENOLOMU VOJNOVEC:

  • Cijene se podrazumijevaju FCO Kamenolom Vojnovec utovareno u vozilo kupca.
  • Proizvodi su atestirani sukladno zakonu na materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji.
  • U slučaju većih količina cijene se posebno ugovaraju.
  • Za sve ostalo primjenjuju se Opći uvjeti prodaje.