Zakonski propisi i tipski obrasci

Zakonski propisi i tipski obrasci

 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. – 2016. godina
  (Narodne novine, br. 86/14)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/13)
 • Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
  (Narodne novine, br. 155/14)
 • Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 • Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 27/16)
 • Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 • Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
  (Narodne novine, br. 27/16)
 • Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 23/16)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)
 • Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 78/14)

Tipski obrasci za Radnik d.d.

Obrazac zahtjeva kupca

Zahtjev za promjenu opskrbljivača

Zahtjev za raskid pokrenutog postupka promjene opskrbljivača

Zahtjev za raskid sklopljenog ugovora o opskrbi

Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge

UVJETI UGOVORA OPRSKRBE PLINOM

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje prirodnog plina

Tipski ugovor u obvezi javne usluge

Tipski ugovor o opskrbi

Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021.